Sverige har fått 25 landskapstrollsländor

Sveriges landskapstrollsländor. Foto: Magnus Billqvist, Trollsländeföreningen

Under 2021 fick allmänheten på de svenska landskapens trollsländor efter att Trollsländeföreningen tagit fram några kandidater. Nu är resultatet klart.

De nominerade var utvalda utifrån kriterier som hur vanlig den är i landskapet, om den är rödlistad eller minskande, listad i art- och habitatdirektivet, knuten till en specifik miljö som Trollsländeföreningen vill uppmärksamma eller om den hittades i Sverige för första gången i landskapet. Det enda landskap som inte fick en landskapstrollslända är Närke, som redan har en trollslända som landskapsinsekt – vassmosaikslända.

Förutom att ge trollsländorna mer uppmärksamhet hoppas Trollsländeföreningen att landskapstrollsländorna ska ge välbehövligt fokus på deras livsmiljöer – vilket ofta omfattar våtmarker av olika slag. Det är en naturtyp som haft en väldigt negativ utveckling i Sverige under 1900-talet. På 100 år har 90 procent av våtmarkerna försvunnit i södra delen av landet och det har slagit hårt mot många arter. Sedan några år satsas dock allt mer på att återskapa våtmarker och under 2020 restaurerades över 6 000 hektar.

– Vi verkar för att höja kunskapen om trollsländorna och tänker att det behövs något som når fler än de redan insatta: att utse en landskapstrollslända för varje landskap hoppas vi ska bidra till detta. Om det sedan dessutom leder till att fler rapporterar trollsländor på Artportalen, ger en större allmänkunskap och bidrar till någon form av regional stolthet över att man har en viss art som symbol vore det fint, sa föreningens ordförande Magnus Billqvist i en intervju med Natursidan 2021.

Varje landskap och dess trollslända presenteras i text och bild på Trollsländeföreningens hemsida, länkar här under:

 Blekinge: blåbandad jungfruslända Calopteryx splendens
• Bohusläncitronfläckad kärrtrollslända Leucorrhinia pectoralis
• Dalarna: blå jungfruslända Calopteryx virgo
• Dalslandbred kärrtrollslända Leucorrhinia caudalis
• Gotlandkilfläckslända Aeshna isoceles
• Gästrikland: fyrfläckad trollslända Libellula quadrimaculata
• Halland: sandflodtrollslända Gomphus vulgatissimus
• Hälsingland: kungstrollslända Cordulegaster boltonii
• Härjedalen: fjällmosaikslända Aeshna caerulea
• Jämtland: svart ängstrollslända Sympetrum danae
• Lappland: tundratrollslända Somatochlora sahlbergi
• Medelpad: griptångsflickslända Coenagrion armatum
• Norrbotten: grön flodtrollslända Ophiogomphus cecilia
• Närkevassmosaikslända Aeshna serrata
• Skåne: blå kejsartrollslända Anax imperator
• Smålandstörre sjötrollslända Orthetrum cancellatum
• Södermanland: vinterflickslända Sympecma fusca
• Uppland: dvärgflickslända Nehalennia speciosa
• Värmland: nordisk kärrtrollslända Leucorrhinia rubicunda
• Västerbotten: metalltrollslända Somatochlora metallica
• Västergötland: blågrön mosaikslända Aeshna cyanea
• Västmanland: myrflickslända Coenagrion johanssoni
• Ångermanlandspjutflickslända Coenagrion hastulatum
• Öland: pudrad kärrtrollslända Leucorrhinia albifrons
• Östergötland: grön mosaikslända Aeshna viridis

LÄS ÄVEN:
• Trollsländeboken med stort T
• Guide till de tidigaste trollsländorna
• Ny trollslända för Sverige har upptäckts
• Trollsländor – allt populärare hobby med chans att göra viktiga insatser

Källa: Trollsländeföreningen