Sverige ett av enbart tre europeiska länder som möter Parisavtalets klimatmål

Klimatavtalet i Paris applåderas av Frankrikes president Hollande, Frankrikes utrikesminister Fabius, och FN:s generalsekreterare Ki-moon. Foto: U.S. Department of State. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons.

Drygt ett halvår efter att Parisavtalet undertecknats av många av världens ledare framkommer oroande siffror gällande europeiska länders ansträngningar för att dra ned på sina utsläpp.

Samtidigt som vi nås av kontinuerliga nyheter om att USA:s president Donald Trump inte tar klimatkrisen på allvar verkar läget i Europa inte vara särskilt mycket bättre. Enligt en rangordning som utgår ifrån Europas mål med 40 procent minskning av koldioxidutsläpp till år 2030, som möjliggjorts genom officiella dokument och uttalanden från ministrar, får en överväldigande majoritet av Europas länder dåligt eller sämre i betyg för sina ansträngningar och ambitioner. Faktum är att Sverige är det enda land som når upp till betyget ”bra” med 67 poäng av 100, medan Tyskland och Frankrike får betyget ”måttlig”.

LÄS ÄVEN: • Hur påverkas jorden av temperaturhöjningar?

EU:s policy director för Carbon Market Watch, Femke de Jong, menar att:

– EU-politiker som porträtterar sig själva som klimatledare borde komma till handling och göra det som krävs genom att stänga kryphål i EU:s klimatlag och pusha för större ambition”.

Carlos Calvo Ambel hos Transport & Environment är inne på samma spår:

– Den stora majoriteten av länder vill rigga lagen med kryphål så att de kan fortsätta arbetet som vanligt. Antingen följer Europa Sveriges, Tysklands och Frankrikes exempel som är på väg i rätt riktning, även om det inte är tillräckligt, eller så borde vi glömma vårt klimatledarskap.

Dessa kryphål handlar bland annat om att länder använder skogskredit för att möta EU:s klimatmål. Detta är dock en problematisk och ytterst temporär lösning då trädens lagring av koldioxid försvinner så fort träden fälls eller bränns upp, medan utsläpp från fossila bränslen stannar i atmosfären i århundraden.

LÄS ÄVEN: • Världens rikaste 10% står för nästan hälften av koldioxidutsläppen

Det problematiska med Paris-avtalet för många länder är att det är otroligt kostsamma förändringar som ska ske snabbt för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C. Lite mer specifikt behöver utsläpp från fossila bränslen och utsläpp från markanvändning halveras varje årtionde mellan nu och 2050.

Källa: The Guardian