Sverige är älgtätast i världen

Älgar. Foto: Erik Hansson

Älgar. Foto: Erik Hansson

Sverige och Norge är de länder i världen som har överlägset högst älgtäthet i världen räknat på älgar per hektar skogsmark. 

12 068 älgar per miljoner hektar skogsmark lever i Sverige. Det är mest i hela världen. I jämförelse har Norge 12 000, Finland 5227, Kanada bara 2677 och Alaska 1550.

Undersökningen från Skogsforsk, skiljer sig från mängden då man normalt sett brukar räkna älgtäthet i älgar per hektar oavsett vilken sorts mark det är, men eftersom älgar oftast lever i skog är det här ett viktigt resultat enligt Märtha Wallgren, som ligger bakom kartläggningen. Hon påpekar att undersökningen bygger på en grov uppskattning men att Sverige och Norge är så överlägsna att de inte skulle påverkas med andra siffror.

– Älgen är ju vårt mest utpräglade skogsdjur. Skulle man slå ut antalet älgar på ett lands totala areal skulle exempelvis Norge, som har relativt lite skog, få en väldigt låg älgtäthet. Slår man i stället ut Norges älgstam på landets totala skogsareal, där ju älgarna företrädesvis finns, får Norge lika hög älgtäthet som Sverige, säger Märtha Wallgren till tidningen Land.

Källa: Land