Svenskt projekt för att bevara gammelskog vann 283 000 kronor

Iglekärrs gammelskog. Foto: Lo Jarl

Iglekärrs gammelskog. Foto: Lo Jarl

European Outdoor Conservation Association genomförde under hösten en omröstning bland olika naturvårdsprojekt där vinnare i tre olika kategorier får nästan 300 000 kronor. Vann gjorde svenska Naturarvet som kommer använda pengarna till att skydda Iglekärrs gammelskog.

I Sverige är bara ungefär 4 procent av alla gammelskogar skyddade. Den icke vinstdrivande stiftelsen Naturarvet jobbar med att utöka andelen och har bland annat tagit på sig att skydda Iglekärr norr om Göteborg. Målet är att 70 hektar värdefull gammelskog ska skyddas och nu när de vunnit omröstningen hos European Outdoor Conservation Associations kan ytterligare hektar räddas.

Röda näckrosor blommar i Stora Igletjärn i juli-augusti, Foto: Lo Jarl

Röda näckrosor blommar i Stora Igletjärn i juli-augusti, Foto: Lo Jarl

– Iglekärr är trots sitt höga skyddsvärde en skog som på grund av bristande resurser fick ratas av länsstyrelsen när de bildade Eklidens naturreservat för ett antal år sedan. I Iglekärr finns ett antal rödlistade arter samt signalarter typiska för gammelskog. Ett par arter är så ovanliga att de bara påträffats vid några få tillfällen i Sverige. Totalt har man funnit 44 arter som indikerar höga naturvärden, varav 15 är rödlistade och 28 är upptagna på Skogsstyrelsens förteckning över signallarter, berättar Lo Jarl, verksamhetsledare för Naturarvet.

Bland de rödlistade arterna kan nämnas röd näckros, havstulpanlav och bivråk.

Naturarvet drivs, förutom av Lo Jarl som verksamhetschef, av ideella krafter och finansieras av sponsorer och månadsgivare (skogsfaddrar). Stiftelsen registrerades redan 2004, då under namnet ”Ett klick för skogen” och har ett 90-konto som ”garanterar att insamlade medel inte belastas av oskäliga kostnader och att minst 75% används till ändamålet”.

Mer information: Naturarvet.se