Svenska Biologiska mångfaldens dag-initiativet uppmärksammas på FN-möte

Äng med biologisk mångfald. Foto: Marie Gillander

Den 17-29 november pågår FNs konferens om biologisk mångfald i Egypten. Över 8000 delegater deltar och 196 länder är representerade för att diskutera hur målen för biologisk mångfald ska nås i framtiden. Ett av exemplen på framgång som lyfts under konferensen är det svenska Biologiska mångfaldens dag-initiativet (Biomfdag.se).

Biologiska mångfaldens dag är en internationell temadag som FN införde 2002 för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Även om helgdagen funnits länge har den inte uppmärksammats brett i Sverige förrän 2017. Då tog Rebecka Le Moine initiativ till att lyfta dagen genom att kontakta undertecknad. Tack vare mängder av eldsjälar runt om i landet arrangerades det över 70 aktiviteter i samband med Biologiska mångfaldens dag 22 maj 2017. Tusentals personer engagerade sig i allt från invigning av naturreservat och guidade turer till en nationell spindelräkning och en 19 timmar lång artbingo.

LÄS ÄVEN: • Allt om Biologiska mångfaldens dag 22 maj

Det svenska engagemanget uppmärksammades av FN och i oktober 2017 belönades Rebecka Le Moine med utmärkelsen Årets miljöhjälte av Världsnaturfonden WWF, bland annat för sitt arbete med Biologiska mångfaldens dag. 2018 växte initiativet sig ännu större. Rebecka Le Moine åkte ut på en turné om biologisk mångfald som har gjort över 30 stopp runt om i landet och i samband med 22 maj 2018 arrangerades det sammanlagt över 190(!) aktiviteter över hela landet. Det blev möjligt tack vare engagemang från i stort sett alla Sveriges naturföreningar, många av landets Naturum, kommuner, lärosäten, naturmuseum, länsstyrelser, företag och mängder av ideella krafter runt om i landet.

Tillsammans har vi skapat en ny svensk naturhögtid. Arbetet inför 2019 års temadag är i full gång.

LÄS ÄVEN: • Moa Pettersson – artnörden som brinner för biologisk mångfald och att inspirera barn

Initiativet uppmärksammas som framgångsrecept på FN-konferens
Det svenska initiativet uppmärksammades och följdes av Mateusz Banski. Han sköter FNs webbsida för den internationella Biologiska mångfaldens dag där de samlar information om vad som händer runt om i världen. Eftersom Sverige ska hålla ett sidoevent under FNs konferens om biologisk mångfald, föreslog Mateusz Banski att det svenska initiativet för Biologiska mångfaldens dag skulle presenteras för konferensens deltagare.

Det tyckte Naturvårdsverket var en bra idé och Rebecka Le Moine har nu spelat in en videohälsning till delegaterna och kommer även medverka via Skype för att berätta mer om initiativet på Sveriges sidoevent den 27 november. Mateusz Banski hoppas att det ska inspirera liknande engagemang på andra håll i världen:

– Det verkar ha blivit en så stor framgång i Sverige och jag var nyfiken på det konkreta resultatet, men också hur ni fick hela landet att delta. Förhoppningsvis kan ni också dela med er av ert recept så att andra kan göra något liknande. Biologisk mångfald behöver betydligt mer uppmärksamhet än det får för närvarande.

Läs mer om det svenska initiativet på Biomfdag.se