Gå till innehållet

Svensk levnadsstandard har nu förbrukat årets resurser

Jorden sedd från Apollo 17. Foto: NASA/Apollo 17  (direct link). Licensed under Public Domain via Wikimedia Commons

Den ekologiska skuldens dag (Earth Overshoot Day) räknar ut när världens befolkning förbrukat de resurser som jorden producerar. Om världsbefolkningen levde i samma överflöd som svenskar skulle årets resurser vara slut redan den 6 april.

På grund av covid-19 har vi enligt Earth Overshoot Days beräkningar dragit ner något på vår överkonsumtion. I fjol inföll Sveriges ekologiska skuld till jordklotet redan den 2 april. I år blev det fyra dagar senare. Men vi svenskar konsumerar så mycket att det skulle krävas nästan fyra jordklot om världens befolkning levde som vi. Det är bara ett fåtal länder som är värre, exempelvis Qatar, Förenade arabemiraten, USA, Kanada, Australien och Danmark.

Så många jordklot skulle vi i Sverige behöva för att det skulle räcka till vår livsstil och konsumtion. Källa: Overshootday.org

Bland de något mer exemplariska länderna hittas Indonesien, Ecuador och Nicaragua som alla nästan klarar sig på jordens resurser.

Inga länder av de som är med i beräkningen klarar i dagsläget av att leva på de resurser som planeten levererar. Källa: Overshootday.org

Koldioxidutsläppen står för 60 procent av de globala ekologiska fotavtrycken medan livsmedelsförsörjningen står för 25 procent, enligt Global Footprint Networks uträkningar. I korthet handlar det om hur fort världens natur kan producera nya resurser jämfört med hur fort vi förbrukar dem. Som det är nu förbrukar vi mer och mer resurser. Det beror delvis på att vi blir allt fler på planeten, men också på att vi konsumerar allt mer.

Idén med begreppet Earth Overshoot Day, som den internationella organisationen Global Footprint Network myntat, är att visa hur vi konsumerar jordens resurser. I dagsläget överkonsumerar vi vår egen planets resurser och har ingen hållbar livsstil. Om vi inte minskar vår konsumtion av naturresurser och släpper ut mindre koldioxid riskerar vår planet att inte vara beboelig för mänskligheten i framtiden.

Källa: Overshootday.org

Mer att läsa