Sveaskog: Virkestjuvar har sågat ned naturvärdesträden

Sveaskogs FSC-certifierade skogsbruk i Norrbotten. Skärmdump från video av Björn Olin.

Sveaskogs FSC-certifierade skogsbruk i Norrbotten. Skärmdump från video av Björn Olin.

Tidigare har Natursidan skrivit om FSC-certifierade Sveaskogs avverkning på Långträskberget. Inga träd hade lämnats vid avverkningen och det är dålig återväxt på det blåsiga berget. Nu svarar Sveaskog att okända personer har sågat ned de kvarlämnade naturvärdesträden efter att avverkning skett.

LÄS ÄVEN: • ”Usel” flera år efter kalavverkning av FSC-certifierade Sveaskog.

Björn Mildh, ideell naturvårdare och medlem i Naturskyddsföreningen, skrev och frågade Sveaskog varför de inte har tagit någon naturhänsyn vid avverkning på Långträskberget. Inger Thorén Emilsson, HR- och Kommunikationschef på Sveaskog svarar:

”Kvarlämnade träd och naturvärdesträd har dessvärre blivit nedsågade i efterhand av för oss okända personer vilket givetvis är mycket olyckligt”.

Hon skriver också att hygget gjordes före Sveaskog införde metoden at lämna 10 träd per hektar. Enligt Björn är hygget troligen 3-5 år gammalt. Inger skriver att Sveaskog har använt en ”lätt markbearbetningsmetod för att tillgodose rennäringens intressen och därför har frösådden tagit tid. Bedömningen är dock att föryngringen kommer att komma”.

– Sveaskog skyller bolagets obefintliga naturvård på gamla rutiner samt att virkestjuvar skulle ha sågat ner kvarlämnade träd och naturvärdesträd. Men, då skulle man ju se stubbarna och alla toppar och grenar efter avverkning, samt spåren efter motorsåg!  Visst kan folk ta vindfällen ibland, men de sågar inte ner naturvärdesträd och evighetsträd, säger Björn Mildh.

Skogen som avverkades var en naturskog som uppkommit efter en hård brand på 1800-talet. Det var en livsmiljö för ovanliga marktaggsvampar, främst av släktet Hydnellum och Sarcodon. De är släkten som är på stark tillbakagång i Europa och signalerar höga natur- och skyddsvärden.

Varken Skogsstyrelsen eller certifierare för FSC varit vid Långträskberget och sett hygget.