Svampbekämpningsmedel starkaste länk till minskat antal humlor

Humla. Foto: Erik Hansson

Det verkar som att bekämpningsmedel mot svamp påverkar humlor negativt. I en ny studie är dessa medel den starkaste kopplingen till minskande antal humlor i USA, rapporterar Sveriges Radio.

– Jag blev definitivt förvånad. Svampmedel har i stort sett förbisetts tidigare, berättar Scott McArt, vid Cornell University, till The Guardian.

LÄS ÄVEN: • Största studien hittills: Bekämpningsmedel värre än tidigare trott för bin och humlor

Studien visade att kopplingen var tydligast med ämnet Klortalonil, som är det mest använda i USA, men som förbjöds i Sverige år 1990. Exakt vad kopplingen innebär är inte klarlagd. Möjligen kan det bero på att humlorna blir känsligare för den dödliga tarmparasiten nosema. Den var vanligare i områden där svampmedlet användes.

– De säger ju också i studien att nedgångarna som de observerat bland humlorna är relaterade till användning av svampmedel allmänt. Mekanismerna bakom de här nedgångarna bör uppmärksammas, så vi bättre kan förstå om relationen de sett i den här studien verkligen stämmer, säger professor Riccardo Bommarco till Sveriges Radio.

LÄS ÄVEN: • Jordbruksverket släpper broschyr för att gynna bin och humlor

Med tanke på att bin och humlor pollinerar ungefär 75 procent av alla världens matodlingar är deras minskning oroväckande för oss människor. Förutom insektsmedel och svampmedel är sjukdomar, klimatförändringar och förstörda livsmiljöer huvudanledningarna till att världens bin och humlor minskar i antal.

Källor: Sveriges Radio, The Guardian och ”Landscape predictors of pathogen prevalence and range contractions in US bumblebees