Gå till innehållet

Succé för projekt som räddar småtärnor

EU

Småtärna. Foto: Niclas Ahlberg 

3000 småtärnor har kommit på vingarna under de fem år som tio naturorganisationer tillsammans med frivilliga jobbat med att rädda den lilla tärnan i Storbritannien. En viktig insats för en art som minskat med 20 procent sedan år 2000.

Anledningen till att småtärnan minskar i antal i Storbritannien är samma som här i Sverige, där den är rödlistad som “sårbar”. Fåglarna häckar gärna på sandrevlar längs med våra stränder och badturismen innebär en allvarlig störning, liksom lösspringande hundar. När småtärnan tvingas häcka på andra platser ökar också risken för att ungar och ägg tas av exempelvis kråkfåglar och trutar.

2013 startades ett till hälften EU-finansierat projekt för att rädda arten från 26 områden i Storbritannien. Fem år senare kan de inblandade konstatera att det blev en mindre succé. Nästan 3000 småtärnor har kommit på vingarna under EU Life-projektets gång. Bland annat på grund av att viktiga platser fått lagligt skydd och att störningarna minskats. Framför allt har också 250 ideellt arbetande personer ur lokalbefolkningen haft en stor betydelse för framgången.

LÄS ÄVEN: • Ny studie: Vill du må bättre – engagera dig i naturen

Ett visst bekymmer för projektet är att Storbritannien är på väg ut ur EU och de stora bidragen från unionen kommer då att utebli. Inte bara för projektet för småtärnorna, utan för många andra naturvårdsinsatser.

– Utan en ersättningssystem för EU Life-fonden och en markant ökning av finansiering för naturvård i Storbritannien kommer storskaliga projekt för biologisk mångfald få allt svårare att finansieras och en lång rad miljömål kommer bli omöjliga att nå, säger Martin Harper global naturvårdschef på brittiska fågelföreningen RSPB.

Källa: Birdguides

Mer att läsa