Stort projekt ska ge Storbritannien hasselmössen åter

Hasselmus. Foto: Danielle Schwarz, CC BY-SA 3.0

I 17 av Storbritanniens grevskap har hasselmusen utrotats, men nu pågår en stor insats för att de ska återfå sina forna livsmiljöer och projektet nådde nyligen en milstolpe.

Nyligen släpptes den 1000:e hasselmusen ut i det vilda efter att ha fötts upp i fångenskap. Den lilla gnagaren, som tillhör familjen sovmöss, är hotad i hela Storbritannien och har försvunnit från stora delar av landet. Enda sättet att få tillbaka den, enligt forskare som BBC pratat med, är genom återintroduktion.

Anledningen till minskningen är enligt Ian White vid People’s Trust for Endangered Species att landet fått allt mindre buskskikt i skogarna och det är i denna miljö hasselmusen lever. Gärna en blandning av hassel, vide och björnbär. När skogar ”städas” och buskar röjs bort får hasselmusen svårt att hitta miljöer att trivas i.

Förhoppningen med den senaste utplaceringen i Lanchashire är att det redan i sommar ska födas russin-stora hasselmössungar och att populationen ska uppgå till 70-80 djur. De utplacerade djuren övervakas med kameror i speciella holkar som satts ut i skogen och tunnlar som forskarna hoppas att mössen ska använda för att förflytta sig.

Hasselmöss lever även i Sverige och anses sedan 2005 vara ”livskraftig”.

LÄS ÄVEN:
Bro byggd åt hasselmöss som separerats av väg

Källa: BBC