Stort palmoljeföretag slutar bränna ned regnskog

Illegal skogsbränning. Foto: Diorit - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12470773

Illegal skogsbränning. Foto: Diorit – Own work, CC BY-SA 3.0.

Det koreanska palmoljeföretaget Korindo upphör med att bränna ned regnskog i Indonesien för att odla palmolja. Detta tack vare press från flera  miljöorganisationer. Att företag eldar för att röja mark är förbjudet enligt lag i Indonesien men det förekommer ofta ändå.

I höstas granskades Korindo av den amerikanska miljögruppen Mighty Earth. Rapporten ”Burning Paradise” publicerades, som avslöjar att Korindo har bränt ned 30 000 hektar regnskog sedan 2013.

I samband med denna rapport och kritik från miljöorganisationer har Korindo nu upphört med brännandet av skog. De har lovat att ta fram ett mer hållbart sätt att odla palmolja på.

LÄS MER: • Amnesty: Systematiskt barnarbete och förbjudna gifter bakom RSPO-palmolja

Miljögruppen Mighty Earth sa nyligen i ett pressmeddelande att de hoppas att Korindo kommer att gå med på att använda metoden- “High Carbon Stock Approach” (HCSA). Denna metod är den industriella standarden för att kunna särskilja värdefulla skogsområden från mark som redan har exploaterats.

För att följa HCSA-standarden måste Korindo göra trovärdiga bedömningar som är offentligt tillgängliga och söka en oberoende verifikation gällande utförandet.

LÄS ÄVEN: • RSPO anklagas för att inte kontrollera skövling av uråldrig regnskog

Data från satelliter publicerad av miljöorganisationen Earthsight visar att Korindo satte eld på skogsområden på två ställen hösten 2015, för att kunna anlägga palmoljeplantager där. Under 2015 fick företaget tillåtelse att elda under tre månader på Borneo. Palmoljehandlarna Wilmar och Musim Mas slutade då att köpa in palmolja från Korindo på grund av att företaget bröt mot sin egen policy. En policy som ska innebära att ingen avskogning, torvbrytning eller exploatering sker (No Deforestation, No Peat and No Exploitation – NDPE).

LÄS ÄVEN: • Sex personer fängslade för fredlig protest mot palmoljeodling

I Indonesien är det olagligt för företag att elda för att röja undan skog men det är fortfarande en vanlig företeelse. Eldningen gör att hela områden fylls av tjock, kvävande rök. En rökdimma som lägger sig över andra delar av Sydostasien och som har lett till ökade hälsoproblem för befolkningen och en ökad mängd växthusgaser.

Källa: Mongabay, Mighty Earth