Stort naturområde i Florida skyddas och bildar viktig korridor

Bald Point State Park i Florida binds nu samman med det nya naturreservatet. Foto: Firecraze – Iphone camera, CC BY-SA 3.0

Beslutet att skydda Bluffs of St. Teresa i Florida kallas ”en vinst för naturen som bara sker en gång per generation”. Efter tio års kamp är det klart att det stora våtmarksområdet får skydd.

Floridas natur har nu fått ytterligare 68 kvadratkilometer som skyddas från exploatering. Det nya området Bluffs of St. Teresa binder samman de skyddade områdena Bald Point State Park och Tate’s Hell State Forest och sammanlagt är nu över 4 000 kvadratkilometer sammanlänkad natur skyddad längs Floridas kust.

– Att säkra skyddet av Bluffs of St. Teresa är en sådan vinst för naturen, lokalsamhället och Florida som bara sker en gång per generation. Med tanke på dess enorma naturvärden är det ingen överraskning att The Nature Conservancy har arbetat outtröttligt det senaste årtiondet för att ansluta denna anmärkningsvärda bit kustnära natur till ett över 4 000 kvadratkilometer skyddat område som omger den, säger Temperince Morgan, ordförande för The Nature Conservancy i Florida, som gått in med över 20 miljoner kronor för att köpa loss marken.

Bluffs of St. Teresa inkluderar sjöar, våtmarker, floder, träsk, skogar och buskmarker och rymmer både sällsynta växter och djur.

Källa: The Nature Conservancy