Storbritannien tillåter jakt på ormvråk för att skydda inplanterade fasaner

Ormvråk. Foto: Erik Hansson

Ormvråk. Foto: Erik Hansson

Myndigheterna i England har utannonserat att det blir tillåtet att döda upp till tio ormvråkar för att ”hindra allvarlig skada på unga fasaner”. Beslutet har mötts av stark kritik från naturvårdare och fågelorganisationer.

Licenserna för att ”kontrollera” upp till tio ormvråkar delas enligt Natural England (motsvarande Naturvårdsverket) enbart ut under rigorös kontroll och efter att andra metoder försökts under fem års tid. Jakten får sedan enbart ske runt fasanernas burar och inte på förbiflygande ormvråkar.

Men beslutet väcker stark kritik från fågelorganisationer i England. Dels för att det inte meddelas tillräckligt mycket detaljer om hur jakten ska gå till och dels för att det råder stor sekretess kring licenserna. Det kommer därmed inte finnas någon insyn i vilka metoder som provats innan jakt blir tillåten. Det kommer inte heller framgå offentligt vilka som får licensen.

Fågelorganisationen RSPB:s chef för bevarandeåtgärder Martin Harper fördömer beslutet i sin blogg:
– Det är fel att döda en brittisk rovfågel som börjat återhämta sig, för att skydda en introducerad jaktfågel och gynna ett kommersiellt intresse. Beslutet sätter ett oroväckande prejudikat. Vad kommer härnäst? Röd glada, pilgrimsfalk eller brun kärrhök?

Enligt Martin Harper släpps det årligen ut 45 miljoner fasaner i England för jakt och det är inte konstigt att dessa lockar till sig rovdjur. Han menar att man måste hitta andra lösningar på problemet.

– Ett modernt samhälle måste tolerera rovdjur och hitta sätt att leva i harmoni med dem. Att sträcka sig efter bössan varje gång det uppstår en konflikt är fel väg att gå.

Kungsörn i Västmanland. Foto: Zsombor Károlyi http://www.natursidan.se/fotografer/zsombor-karolyi/

I Norden höjs röster för att få jaga kungsörnar. Foto: Zsombor Károlyi 

Tidigare i somras beslöt Norge att öppna upp för en lagändring som kan tillåta skyddsjakt på upp till 200 kungsörnar för att skydda får och renar. BirdLife Norge är upprörda över beslutet och skriver bland annat att det inte finns någon möjlighet att problemet med att kungsörnar tar boskap kan ha ökat de senaste åren. Organisationen menar att fåglarna ”gjorts till syndabockar, baserat på feltolkade fakta”.

Även i Sverige förekommer ökad press på myndigheterna för att få jaga kungsörn. Fåglarna har felaktigt påståtts ligga bakom mängder av renars död (läs mer här) och Jägareförbundet vill ha rätt att skjuta kungsörnar (läs mer här).

Källor: Natural England, RSPB och BirdLife Norge