Förutom att rovdjuren hotas av jakt och minskande livsmiljöer konstaterar forskarna också att de hotas av svält eftersom en stor del av deras bytesdjur minskar i antal. 25 procent, eller 123 av 494 undersökta bytesdjur är hotade och rödlistade. För vissa arter, så som tigrar, asiatisk vildhund, etiopisk varg och två arter trädleopard, är 40 procent av deras bytesdjur rödlistade hos International Union for the Conservation of Nature (IUCN).

Det är också ett problem att enbart 6,9 procent av bytesdjuren lever i skyddad natur, så som nationalparker eller naturreservat. För att få i sig tillräckligt med föda, och rovdjur behöver i snitt 10 000 kilogram bytesdjur för varje 90 kg rovdjur, betyder det att rovdjuren kan behöva lämna skyddade områden, vilket ytterligare kan öka hoten mot dem.

– De här resultaten visar vikten av en holistisk* inställning till bevarande och att det involverar skydd av både stora rovdjur direkt och de bytesdjur som de är beroende av, skriver forskarna i sin rapport.

Över lag går det bättre för rovdjuren i Europa och Nordamerika än i övriga delar i världen. I Europa har rovdjuren återhämtat sig och forskarna menar att det stämmer överens med deras teori om att stora rovdjur klarar sig bättre i områden där deras bytesdjur har fått bättre förutsättningar.

* Holistisk innebär att helheten är större än summan av delarna.

Källa: Royal Society Open Science