Stora nedskärningar på Skogs­styrelsen

Skogsstyrelsen, som bland annat har som uppgift att granska avverkningar i landets skogar, tvingas till stora nedskärningar. Detta ett halvår efter att myndigheten utannonserat att man har svårt att hinna med alla avverkningsanmälningar och ärenden kopplade till artskydd. – Nuvarande situation är mycket problematisk och svårhanterlig. Vi har tidigare påtalat behovet av resurser och politiska … Continue reading Stora nedskärningar på Skogs­styrelsen