Stora Barriärrevet i Australien hotat av uppvärmt hav

Korallrev. Foto: Fascinating Universe via Wikimedia

Korallrev. Foto: Fascinating Universe via Wikimedia

Underströmmar med varmt vatten har nått Stora Barriärrevet i Australien. Uppvärmningen gör att korallen bleks och nu tror forskare att korallerna på den norra fjärdedelen av revet kan komma att slås ut. 

– Temperaturen stiger nu för snabbt för att korallen ska hinna anpassa sig, säger Mark Eakin som är chef vid USA:s Coral Reef Watch Programme, i en intervju i Guardian. Han menar att det är ett måste att växthusgaserna minskas för att rädda korallerna.

– Om vi kan stoppa jordens uppvärmning vid 1,5 grader över det normala, som var det tuffaste gradantal som bestämdes i Paris, så skulle kanske korallreven ha en chans.

LÄS MER: • Snabba åtgärder krävs för att rädda Stora barriärrevet.

Blekningen av världens korallrev har pågått sedan 2014 utan uppehåll och beräknas fortsätta in i 2017, den längsta pågående korallblekningen på jorden hittills. 1997-98 skedde också en lång period av korallblekning. Då dog 16 procent av världens korallrev på ett år. Professor Nick Graham från Lancaster University säger i en intervju i The Guardian att korallblekningen som sker är väntad. Men exakt hur effekten av den blir vet man inte än.

Mark Eakin mernar att blekningen som pågår nu överensstämmer med det som den australiensiske forskaren Ove Hoegh-Guldberg förutsade redan 1998. Han sa då att korallreven skulle slås ut eftersom haven blir allt varmare vilket innebär att blekning förekommer varje år i de flesta reven. Då ansågs han vara alltför alarmistisk. Flera andra forskare menade att det inte skulle ske förrän tidigast 2020.

Korall som blekts. Foto: Matt Kieffer via Flickr

Korall som blekts. Foto: Matt Kieffer via Flickr

Korallblekning sker när havstemperaturen passerar en tröskel som orsakar att små djur, zooxanthellae, som ger korallen sin färg, lämnar korallen. På så vis “bleks” korallen och blir vit. Återställandet tar lång tid och är ojämn. Korallforskare säger att problemet är att blekningen nu sker allt oftare och då hinner inte reven återhämta sig. De små djuren som lever på korallen, zooxanthellae, håller även korallen ren från växtlighet. En del korall som blekts har därför tagits över av alger och sjögräs vilket innebär att de aldrig kommer att återhämta sig.

Blekningen av koraller som skedde 1998 och som sker i år kan kopplas till väderfenoment El Niño. Det innebär att varmt vatten har strömmat i Stilla havet och triggat igång uppvärmningen runt om i världen. El Niños cykler är nyckfulla och svåra att förutsäga, den senaste riktigt stora El Niño var 1998.

Några korallarter har anpassat sig till det uppvärmda havet. Det har också visat sig att koraller som utsätts för blekning blir mer tåliga. Men det beror på att de ömtåliga arterna av koraller dör ut och de starkare tar över. Under denna process så förloras den biologiska mångfalden, vilket är ett allvarligt problem.

Globalt är omkring 500 miljoner människor beroende av korallreven för sin mat och för skydd mot stormar och erosion vid kusterna. Reven inhyser livsmiljöer och är fortplantningsområden och barnkammare för många havslevande djur och viktiga fiskarter.

Källa: Guardian