Stora antal hotade flyttfåglar skjuts i våtmarker i Iran

Den akut hotade fjällgåsen jagas i Iran. Foto: Daniel Pettersson 

I våtmarken Fereydunkenar i Iran lever mängder av fågelarter, varav flera är hotade. Nu varnar naturvårdare för att omfattande illegal jakt i området dödar över 1 miljon fåglar om året, rapporterar The Guardian.

Naturvårdarna menar att flera hotade flyttfåglar riskerar att utrotas inom kort om det inte genomförs snabba åtgärder i våtmarken. Många flyttfåglar rastar i de tre stora lagunerna Fereydunkenar, Sorkhrud och Azbaran, däribland den akut hotade snötranan, men även kopparand, fjällgås, rödhalsad gås, tofsvipa och övervintrande falkar skjuts i stora antal i området. Antingen för att säljas på lokala marknaden eller för att bli mat.

– Uppskattningsvis 3000 fåglar dödas dagligen av lokala jägare som säljer fåglarna på lokala marknader. Det här kan ha katastrofala följder för arter som är beroende av det här ekosystemet, säger Jamshid Parchizadeh, naturvårdare i Iran och zoologen Williams vid Venda University i Sydafrika, som studerat våtmarkerna.

LÄS ÄVEN: • Så går det för den akut hotade fjällgåsen i Sverige i år

I Sverige pågår ett projekt för att rädda fjällgässen, en av Europas mest hotade fågelarter. Under våren 2017 beräknades populationen till minst 60 individer, vilket kanske låter lite, men det var ett klart lyft från bottenåret 2014 då totalpopulationen i Sverige enbart beräknades till 40-45 fåglar. En del av dessa kan övervintra i våtmarken i Iran och därmed riskera att bli offer för illegal jakt.

Snötrana. Foto: Alois staudacher – Eget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk

För snötranan är jakten extra allvarlig eftersom den västliga populationen av arten övervintrar i området och snabbt har minskat i antal.

Förutom att skjuta fåglarna fångas de också i stora antal i genomskinliga plastnät. Jakten är olaglig, men det görs inte tillräckligt för att stoppa den, menar Parchizadeh och Williams.

Källa: The Guardian