Gå till innehållet

Stor rapport från EU tar fram lång lista på fördelar med att skydda natur

Cykeltur i park i Oslo. Foto: Anders Sandberg via Flickr https://www.flickr.com/photos/arenamontanus/

Naturområden uppmuntrar bland annat människor att röra på sig mer. Foto: Anders Sandberg via Flickr 

I en ny stor rapport från EU har Institute for European Environmental Policy gått igenom mängder av forskning och studier om naturens påverkan på människor. Resultatet är en lång lista med positiva faktorer som blir följden av att skydda natur och biologisk mångfald.

Rapporten visar att investeringar i natur och skydd av natur kan ge en lång rad positiva effekter för samhället, både på kort och lång sikt. Det gäller bland annat mentalt välmående och hälsovård, där skyddade områden och parker kallas “förebyggande hälsokliniker” och “hälso-nav” och kan användas både som komplement och alternativ till traditionella mediciner.

Studier som rapporten baseras på listar bland annat följande fördelar med att satsa på naturen och skyddet av grönområden:
• Minskar allmän stress
• Hjälper barn utveckla sin motorik, koncentration, självkänsla och känslokontroll
• Skapar platser för återhämtning
• Minskar risk för påfrestande värmeböljor
• Reducerar föroreningar i luften
• Ökar sammanhållningen i ett samhälle och minska klyftorna mellan olika samhällsgrupper
• Gynnar rekreation och uppmuntrar att folk rör på sig mer
• Skapar arbetstillfällen när parker och naturområden behöver hållas efter
• Minskar oväsendet i städer

Författarna till rapporten drar också slutsatsen att det inte finns någon “bästa lösning” för att skapa dessa fördelar. Det krävs förändringar hos många myndigheter och nya inriktningar för beslutsfattare för att ta del av allt som naturen kan ge människor i EU.

Källa: rapporten “The Health and Social Benefits of Nature and Biodiversity Protection” från Institute for European Environmental Policy

Mer att läsa