Gå till innehållet

Stor granskning: Omfattande korruption i EUs jordbruksbidrag

EU

EU betalar varje år ut nästan 650 miljarder kronor i bidrag till jordbruket. Nu visar en stor granskning av The New York Times att stora delar av beloppet går till ett mäktigt fåtal antidemokrater, populister och oligarker. Dessutom försvårar bidraget att EU når sina miljömål.

EUs jordbruksstöd har fått stark kritik från miljöorganisationer för att det gynnar storskaligt jordbruk med enorma fält istället för det småskaliga jordbruk som är mer miljövänligt, bättre för den biologiska mångfalden och som räcker för att mätta Europas växande befolkning.

Det har exempelvis visat sig att efter att Tjeckien gick med i EU minskade landets jordbruksfåglar kraftigt i antal.

The New York Times granskning visar att jordbruksstödet dessutom bidrar till korruption och att stödet går till oligarker, populister, antidemokrater och ett fåtal mäktiga personer. Det sker bland annat i Ungern, där den EU-kritiska premiärministern Viktor Orban tar emot stora summor från EU för att berika sina vänner och sin familj.

Det sker även i stora delar av centrala och östra Europa enligt tidningen. I Tjeckien exempelvis fick premiärministern hundratals miljoner kronor i bidrag enbart under 2018. I Slovakien och Bulgarien ska jordbruksbidragen ha lett till “maffia-liknande” markstölder. Bidragen baseras nämligen på yta.

När nu jordbruksstödet diskuteras i EU är det inte fokus på att utreda korruptionen och inrätta hårdare kontroller. Istället försöker lagstiftare påverka länderna att införa större frihet i hur pengarna spenderas, trots protester från internrevisorer.

Läs även:
Protester och namninsamling mot att EU:s jordbruk inte bedrivs hållbart
Humleexperten Dave Goulson om jordbruk och bekämpningsmedel
Stark nedgång för Tjeckiens jordbruksfåglar efter inträde i EU
Även miljövänligt jordbruk kan mätta Europas växande befolkning
• Mindre åkrar och fler grödor ger tydligt större biologisk mångfald

Källa: The New York Times

Mer att läsa