Gå till innehållet

Stor framgång för världens mest sällsynta and

Madagaskarbrunanden troddes vara utdöd tills det hittades en liten isolerad population 2006. 2009 inleddes ett bevarandeprojekt och tio år senare visar det sig ha gett resultat när anden förökat sig i det vilda tidigare än väntat.

Projektet, som är ett samarbete mellan Wildfowl & Wetlands Trust (WWT) och Durrell Wildlife Conservation Trust, gick ut på att föda upp änderna under kontrollerade former och sedan släppa ut dem i det vilda. I december 2018 återfick 21 madagaskarbrunänder friheten i en avlägen sjö på Madagaskar. Nyligen upptäcktes att de lyckats få tolv stycken ankungar. 

WWTs projektledare Peter Cranswick:
– Återinförda djur tar normalt lite tid att anpassa sig till sin nya livsmiljö, och de första avelsförsökena är ofta misslyckade, så detta är en helt oväntad men mycket välkommen utveckling. Det tog flera år för de lokala samhällena runt sjön att godkänna och stötta detta projekt för att återställa sjön och återinföra madagaskarbrunanden. Nu har även änderna gett sitt stöd! 

Madagaskarbrunanden ansågs utrotad tills 20 fåglar hittades av en slump i en liten, avlägsen sjö i Madagaskar 2006. Tre år senare inleddes ett räddningsuppdrag och fåglar fångades in och ett avelscenter inrättades. Genom att öka chanserna för andungarna kunde en population födas upp i fångenskap medan teamet letade efter en lämplig våtmark. Till slut hittades Sofiasjön och ett arbete för att förbättra sjön och dess djurliv, samt involvera lokalbefolkningen inleddes. 2018 släpptes för första gången 21 uppfödda madagaskarbrunänder ut i naturen. 

Sofiasjön har förbättrats, men är inte helt återställd så änderna stödutfodras än så länge. Dessutom håller projektpersonalen koll på ungarna för att ytterligare öka chansen för att de ska klara sig.

Peter Cranswick igen: 
– Vi firar varje gång vi går över en tröskel i detta projekt, och den första förökningen i naturen är mycket betydelsefull. Men det påminner oss bara om att nästa enorma uppgift har börjat, och det kommer att ta flera års studerande av dessa fåglar innan vi kan vara säkra på att vi förstår deras behov fullt ut och hur vi kan återställa sjön. Så vi räknar ännu inte våra ankungar, det återstår många utmaningar framöver, särskilt med tanke på att de vuxna fåglarna är unga, oerfarna och uppfödda i fångenskap.

Läs även:
En av världens mest sällsynta fåglar har fått ett nytt hem
• Världens 25 sista madagaskarbrunänder behöver ett nytt hem

Källor: WWT 

Mer att läsa