Stor andel försvunna vargar och misstänkt jaktbrott i påsk

Över hälften av vargarna i skandinavisk forskningsstudie förmodas ha blivit illegalt skjutna. Foto Susann Gson Engqvist (hägn)

Resultat av skandinavisk undersökning från mars 2020 visar att över hälften av döda, DNA-identifierade vargar, troligen blivit illegalt skjutna.

Trots att Naturvårdsverket avslog årets (2020) vargjakt har antalet vargar i Sverige fortsatt att minska sedan 2015. Enligt Naturvårdsverket finns grovt räknat 300 vargar i Sverige (237-390) beräknad på senaste inventeringen 2018/2019. Många av dem vandrar mellan Sverige och Norge, därför är siffrorna ungefärliga.

Skandulv, det skandinaviska vargforskningsprojektet, har samlat data från 343 revirmarkerande, och DNA-identifierade individer som rör sig i Sverige och Norge, för att kartlägga tänkbara dödsorsaker åren 2001-2017.

Över hälften av saknade vargar spårlöst försvunna
Resultatet presenterades nu i mars 2020 och visade att 31 av dessa vargar hade dött av naturliga orsaker, som exempelvis ålder, revirstrider och skador (inklusive trafikskador). 103 stycken var skjutna i legal jakt och 20 hade dödats i illegal jakt. De återstående vargarna i forskningsunderlaget, 189 stycken, 55 procent, var spårlöst försvunna.

Forskarnas slutsats av detta blev, efter att ha uteslutit faktorer som till exempel inavel, utbredd okänd sjukdom, missar i inventeringen eller att vargarna utvandrat, att den absoluta majoriteten av de 189 vuxna, identifierade vargarna, med stor sannolikhet har blivit illegalt skjutna. Lägger man till de kända fallen av illegalt dödade vargar, alltså 20 stycken vilket motsvarar 6 procent innebär detta att 61 procent av de kända vargar som dött under perioden med stor sannolikhet har skjutits illegalt.  

Noterbart var också att undersökningen visade att ju större vargpopulationerna var i reviren, desto fler vargar försvann spårlöst. I de revir där laglig vargjakt genomförts visade däremot undersökningen att där var det betydligt mer ovanligt att vargar försvann utan känd orsak.

Skjuten varg funnen i påskhelgen
Under påskhelgen påträffade en privatperson en död varg mellan Skinnskatteberg och Fagersta i Västmanland. Vargen har fraktats till SVA, Sveriges Veterinärmedicinska anstalt, i Uppsala för obduktion då den hade skador som gör att den misstänks vara skjuten. En brottsutredning om grovt jaktbrott har inletts.  

Fotnot: Observera att undersökningen endast omfattar DNA-identifierade, vuxna vargar med egna revir. Övriga vargar som dött under perioden, vare sig de dött av naturliga orsaker, legal eller illegal jakt, ingår inte i studien.

Källor: SLU Fakta Skog, Olof Lidberg et al, Science Direct, Vargrapporten vintern 2018-2019 och Naturvårdsverket