Stor andel av fisken vi äter är felmärkt och kan vara rödlistad

Sillstim. Foto: Jacob Bøtter via Flickr https://www.flickr.com/photos/jakecaptive/

Sillstim. Foto: Jacob Bøtter via Flickr

En rapport från miljöorganisationen Oceana avslöjar vidden i det fusk som sker inom den globala fisk- och skaldjursindustrin. Det innebär att vi inte kan vara säkra på att den fisk vi äter verkligen är den art som den uppges vara. Överfiskning av haven har lett till illegalt fiske för att fånga åtråvärda fiskar som finns på IUCNs rödlista. Men ibland säljs även mindre kända utrotningshotade fiskar som en annan art.

I genomsnitt är en av fem inköpta fiskar eller skaldjur felmärkta globalt, enligt rapporten. I Oceanas undersökning har mer än 25 000 prover av skaldjur och fisk från hela världen DNA-testats och över 200 studier från 55 länder granskats. Fusket inom branschen är utbrett i hela världen och i varje del av affärskedjan: I affären där varan inhandlas, hos grossisterna, i distributionen, vid import/export, vid förpackning/förädling och vid fångsten.

LÄS ÄVEN: • Världens fiske minst 50 procent större än beräknat

Vägen från fångst till tallrik är lång, komplex och ofta utan insyn.  Med större insyn kan marknaden för illegalt fiske stoppas och felmärkning minska och att dokumentera fångsten, öka insynen och att ha fungerande konsumentmärkning har visat sig vara en effektiv metod. I EU-länderna har fusket minskat och en studie utförd i Nordatlanten visar att  Sverige har en felmärkning av fisk på 4 procent.

I mer än 58 procent av de prover som togs hade fisken ersatts av en annan art än den som uppgetts, enligt rapporten. Asiatisk malfisk, kummelfisk och escolar (Lepidocybium flavobrunneum) är de mest använda ersättningsfiskarna för mer åtråvärda arter.

LÄS ÄVEN: • Överfiske största hotet mot 90 utrotningshotade fiskar i Europa

I Italien var 82 procent av de 200 prover på fiskar som grouper, aborre eller svärdfisk felmärkta. Nästan hälften av ersättningsfisken kom dessutom från hotade arter upptagna på IUCNs rödlista. I Brasilien var 55 procent av den fisk som såldes som ”haj” egentligen en rödlistad sågfisk (Pristis microdon) som är akut hotad, enligt IUCN.  98 procent av de 69 maträtter som såldes som “bluefin tuna” i Bryssels restauranger var en annan fiskart och i Tyskland bestod hälften av de fiskar som såldes som sjötunga av en annan art.

Källa: Oceana