Gå till innehållet

Stoppade byggplaner i viktig grön kil

Stockholms viktiga gröna kilar har blivit allt smalare och det såg ut att bli ännu en kraftig inskränkning av naturen i Hammarbyskogen. Idag kom dock beskedet att skogen räddas och husbyggena stoppas.

Med grön kil eller grön korridor menas ett naturområde som kopplar samman livsmiljöer för djur och växter. Det möjliggör för dem att förflytta sig och hitta nya lämpliga områden. Internationella naturvårdsunionen IUCN anser att gröna korridorer är av “största vikt” för att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Naturskyddsföreningen i Stockholm har också poängterat vikten av att dessa gröna kilar ska få finnas kvar och har bland annat inrättat “Gröna kilararnas dag”.

En av de gröna kilarna i Stockholm som hotats de senaste åren är den som går genom Hammarbyskogen i sydöstra delen av staden. Här kan ett grönområde följas från centrala staden vidare via Nackareservatet och Alby naturreservat vidare in i Tyresta nationalpark och ut ur staden. Detta område har tidigare styren i Stockholms stad velat bebygga med 400 bostäder, en grundskola, en förskola och ett parkeringsgarage. Dessa planer kommer nu stoppas av Stockholms rödgröna styre.

– Beslutet om att avsluta detaljplaneprocessen kommer att fattas på stadsbyggnadsnämnden den 30 november. Den rödgröna majoriteten kommer då lägga fram ett förslag till beslut som innebär att planarbetet avslutas. Detta innebär också att inga nya vägar kommer att anläggas i området.
Detta är en stor vinst för naturen, djuren och alla som kämpat för att rädda Hammarbyskogen, skriver Miljöpartiet i Stockholms stad.

Fortsatta byggplaner i den gröna kilen

Men beslutet innebär inte att all förtätning och minskning av den gröna kilen vid Hammarbybacken stoppas. Cecilia Obermüller, miljöpartiets gruppledare i stadsbyggnadsnämnden, förklarar för Dagens Nyheter hur det går med övriga byggprojekt i området:

– Det här påverkar inte planerna för Sjöstadshöjden eller Nytorps gärde. Men vid Nytorps gärde finns svårigheter med marken och skyfallsrisken som ännu måste tas hänsyn till.

I Sjöstadshöjden, längs Hammarbyvägen och en bit upp i Hammarbyskogens nordvästra sida (se karta här nedan), ska det bland annat byggas 400-500 bostäder, 4000-5000 arbetsplatser, ett hotell och en förskola.

Söder om där det står Hammarbyskogen skulle det byggas 400 bostäder, en grundskola, en förskola och ett parkeringsgarage. De rosa vägarna går under jorden i berget. Källa: Open Street Map

Läs även

Mer att läsa