Gå till innehållet
Ögonkorallen Lophelia pertusa från Tjärnö marina laboratorium.

Ögonkorallen Lophelia pertusa från Tjärnö marina laboratorium.

Stjärnformade betong­suggor ska hjälpa akut hotad korall

Tidigare fanns levande korallrev längs västkusten som mänskligheten nu förstört. I ett försök att återställa dessa viktiga livsmiljöer ska nu 132 stjärnformade revstrukturer placeras ut på sex platser i Koster- och Väderöfjorden.

Det har förberetts i nästan fem års tid och nu är det dags – specialdesignade betongrev ska sänkas ned på havsbotten i norra Bohuslän. På platserna kommer det råda fiskeförbud, förbud mot bottentrålning och mot att anlägga med ankare. Målet är att återskapa förstörda livsmiljöer för den akut hotade ögonkorallen och flera andra arter som trivs i korallrev.

– Korallrev är havets artrikaste miljö. Vi har tidigare haft levande korallrev längs västkusten som vi har förstört. Genom att tillverka och placera ut konstgjorda revstrukturer i havet hoppas vi kunna restaurera de här värdefulla miljöerna, säger Anita Tullrot, projektledare för LIFE Lophelia och marin naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Detaljer på en av betongsuggorna.

Detaljer på en av betongsuggorna.

Slagg och håligheter

Förutom att betongformarna har visat sig stå emot strömmarna på ett bra sätt har de också försetts med svarta lavaliknande stenklumpar av slagg, en biprodukt från metallframställning.

– Slaggen har mängder med små håligheter där larverna kan krypa in och sätta sig. Dessutom innehåller den kalk och andra mineraler, och när vi undersökt larvernas intresse för olika material har de visat sig attraherade av just slagg, säger Ann Larsson.

Betongreven framför Ann Larsson, Susanna Strömberg och Iga-Maria Nestorowicz från Göteborgs universitet, samt Anita Tullrot från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Betongreven framför Ann Larsson, Susanna Strömberg och Iga-Maria Nestorowicz från Göteborgs universitet, samt Anita Tullrot från Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Hotas av bottentrålning och gruvdrift

De största hoten mot ögonkorallen, som finns i Atlanten från nordligaste Norge, runt Brittiska öarna och ner till Medelhavet, är bottentrålning, djuphavsfiske, klimatförändringar, olje-och gasutvinning och gruvdrift. Ett sätt att hjälpa den är att restaurera rev och försöken utanför Sveriges västkust ska förhoppningsvis kunna underlätta för liknande projekt på andra platser. Med tanke på att ögonkorallen minskar i antal överallt är behovet stort.

– Vi har försökt ge korallarverna så goda förutsättningar som möjligt. Min förhoppning är att vi kommer att få se levande koraller på reven inom fem år, avslutar Anita Tullrot.

Källa: Göteborgs universitet

Mer att läsa