Stekenjokk stängs på grund av ”omfattande ägg- och boplundring”

Stekenjokk. Foto: SibFreak via Wikimedia

Stekenjokk. Foto: SibFreak via Wikimedia

Precis som i fjol stängs området kring Stekenjokk i år mellan 1 och 30 juni. Anledningen är den ”omfattande ägg- och boplundring” som skett under flera år.

Länsstyrelsens beslut om tillträdes- och landningsförbud ska skydda områdets häckande fåglar och underlätta tillsynen.

En enkätundersökning om hur allmänheten uppfattar fågelskyddet kommer genomföras på länsstyrelsens hemsida och längs Stekenjokkvägen sommaren 2015.

Källa: Länsstyrelsen

Erik (4862 Posts)

Chefredaktör och grundare av Natursidan.se. Stötta vårt arbete – ge bidrag via bankgiro (5114-2529, företagsnamn Level 7) eller Swish (0730-385 185). Tack!