Statistik över Sveriges nya naturreservat

Varglav – en av arterna som nu skyddas på grund av de nya naturreservaten. Foto: Erik Hansson

2020 fick Sverige 131 nya naturreservat. Det var en kraftig minskning jämfört med 2019 och 2018 då 181, respektive 193 områden skyddades. Men minskningen i antal vägdes upp av ytan.

– Det tillkom färre nya naturreservat under 2020 än under de senaste åren, men i gengäld var ökningen av skyddad areal väldigt stor. Det mesta av utökningen, närmare 133 000 hektar, är marina reservat, det vill säga havsmiljöer, säger Maano Aunapuu, enhetschef på Naturvårdsverket.

2020 skyddades 159 000 hektar natur, vilket är mer än 2019 och 2018 tillsammans (45 000, respektive 78 000). Både Skåne och Stockholm fick större skydd 2020 än hela Sverige fick sammanlagt 2019, det tack vare stora marina naturreservat (Kattegatt och Svenska högarna).

Fjolårets nya skyddade områden upprättades bland annat för att skydda arter som guckusko, ostticka, barkplattbagge, mossnycklar, varglav, flodpärlmussla, källmossa, fjälldunört och knubbsäl.

– En rik biologisk mångfald med ekosystem i balans är en förutsättning för ett hållbart samhälle och vårt liv här på jorden. Att skydda värdefull natur är därför bokstavligen livsviktigt. Därför har Sverige beslutat om flera olika mål för hur mycket skog, våtmarker, marina miljöer, sjöar och vattendrag som behöver skyddas. Där är vi inte än, men varje ny hektar är ett viktigt steg framåt, säger Maano Aunapuu.

Ytterligare statistik från Naturvårdsverket:
• Sveriges har nu 5 242 naturreservat.
• Naturreservatens yta utgör över 5 miljoner hektar.
• Dalarna fick flest nya naturreservat 2020 – 15 stycken.
• Flest naturreservat har Västra Götaland med 506 stycken.
• Norrbottens län har överlägset störst yta naturreservat – nästan 2 miljoner hektar. Följt av Västerbotten med 987 000 hektar.
• Cirka 75 procent av naturreservatens areal utgörs av naturreservat i fjällvärlden.
• Nästan 85 procent av landytan i naturreservaten ligger i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

LÄS ÄVEN:
Kraftigt höjd budget för skydd av natur
• Beslut om nytt naturreservat – Blekinges största
• Avverkningar i hundratals naturreservat på grund av granbarkborrar – ”oacceptabelt”
• Miljöministern om nya naturreservat och varför Sverige missar målet om skyddad natur

Källa: Naturvårdsverket