Stark comeback av havsörn i Danmark

Havsörn. Foto: Erik Hansson

Under åren 1892 till 1992 häckade det inga havsörnar alls i Danmark. Sedan dess har den ökat kraftigt i antal.

Havsörnarna i Danmark utrotades av jägare på 1800-talet som hade fått för sig att fågeln var en konkurrent om deras byten. Först 1967 blev alla rovfåglar fredade i landet.

När Projekt Örn startades 1992 för att försöka återfå havsörnen i Danmark var målet att man skulle få 75 häckande par till år 2040, men det målet har krossats i förtid. Under 2021 års örnräkning hittade Dansk Ornitologisk Forening återigen rekordmånga häckande par havsörn i Danmark. På 30 år har arten gått från 0 till 152 häckningar.

Förutom att jakten på havsörnarna upphört beror succén på att folk varit bra med att låta havsörnarna häcka i fred och så visar det sig att fåglarna inte är så kräsna med val av boträd som Dansk Ornitologisk Forening befarade.

– Ursprungligen förväntade vi oss att det skulle behövas stora skogsområden med minst 200 år gamla ek- eller bokträd för att hysa havsörnar med bon. Idag finns det exempel på havsörnspar som slår sig ner i små barrskogar och i fristående höga träd i öppen natur. Bara det råder lugn och ro i en lämplig radie från boet, säger Kim Skelmose, som är ledare för DOF:s Projekt Örn

Men om havsörnen blivit en succé går det sämre för de två andra fåglarna i danska Projekt Örn; kungsörn och fiskgjuse (fiskeørn på danska). Dessa båda arter hänger på en skör tråd i landet. Kungsörnen har de senaste fem åren i snitt bara fått ungefär 3-4 ungar i hela Danmark och för fiskgjusarna är det i snitt ungefär sex ungar som klarar sig.

LÄS ÄVEN:
Norska havsörnar sprids i Europa
Se skillnad på havsörn och kungsörn
Antalet skarvar i Finland stabiliserat – havsörn påverkar
Havsörnar tar allt fler skarvar
Det går allt bättre för Islands örnar

Källor: DR och DOF