Späckhuggarnas matriark har viktig funktion efter klimakteriet

Späckhuggare. Foto: Robert Pittman - NOAA

Späckhuggare. Foto: Robert Pittman – NOAA

De flesta djur kan få avkomma så länge de lever, men det finns några djur som, likt oss människor, hamnar i klimakteriet. För späckhuggare finns det dock en fortsatt viktig funktion i flocken för honor som inte längre kan få ungar – de delar med sig av sin kunskap och ökar flockens chans att överleva.

Späckhuggare brukar sluta föröka sig i 40-årsåldern, men i frihet kan de bli över 100 år gamla (i fångenskap sällan äldre än 30 år). Forskare har nu upptäckt vad späckhuggare efter klimakteriet har för funktion – de delar med sig av sin livslånga erfarenhet med sin avkomma och ökar på så sätt överlevnadschansen hos sin flock. Det gäller framför allt när födotillgången är låg. Då leder de äldsta honorna flocken till lämpliga platser.

En matriark i flocken ger särskilt hög överlevnadschans hos sina söner eftersom döttrar vart femte år föder en unge och därmed är lite mer begränsade i sina rörelser.

Enligt forskaren Lauren Brent vid Exeter University är detta även en förklaring till att klimakteriet finns hos människor:
– Det är ganska logiskt att äldre individer delar med sig information som gynnar släktingar.

Läs mer:
Världens äldsta späckhuggare har fått släktingar.
Recension av filmen Blackfish.
Beslut i USA: Valar har rätt till frihet.

Källa: Discover Wildlife