Gå till innehållet

Späckhuggare flyttade från Island till Italien

Späckhuggare. Foto: Leigh Calvez, Attribution, Link

För första gången någonsin har späckhuggare dokumenterats flytta från Island till Italien. Det är dessutom en av de längsta sträckorna som späckhuggare konstaterats flytta.

Tre, troligen fyra, späckhuggare som tidigare setts utanför Island har nu identifierats utanför Genoa i Italien.

Späckhuggarna identifierades med hjälp av bilder på ryggfenorna, som jämfördes med det bildarkiv som Orca Guardians har från Island. Den lilla flocken sågs där årligen 2014-2017, men därefter försvann de.

Nu har de alltså dykt upp igen, 520 mil bort. Det är därmed en av de längsta migrationerna av späckhuggare som dokumenterats.

Även på svenska västkusten pågår ett projekt för att identifiera späckhuggare. Läs mer om det i artikeln hjälp till att kartlägga Sveriges årliga besök av späckhuggare.

Läs även:
Världens äldsta späckhuggare är död – matriarken ”Granny” blev över 100 år gammal
Späckhuggarnas matriarker hjälper ungar att överleva
30 år efter förbudet slår PCB fortfarande hårt mot späckhuggare

Källa: Orca Guardians Iceland

Mer att läsa