Sökandet efter smartphone-metaller hotar nyupptäckt ”spökbläckfisk”

I våras upptäckte forskare en ny art åttaarmad bläckfisk som fick smeknamnet ”Casper” eftersom den med sin ljusa färgnyans påminde om karaktären ”Casper the Friendly Ghost”. Nu hotas denna bläckfisk och flera andra arter av gruvdrift på djupt vatten.

Den åttaarmade bläckfisken som fått smeknamnet ”Casper” hittades på rekorddjupet av 4000 meter utanför Hawaii. Arten lägger sina ägg bland svampdjur som bara växer på vissa hårda delar av havsbotten.

Nu hotas ett sådant område av att där hittats värdefulla metaller som används i mobiltelefoner och datorer. Eftersom dessa metaller blir allt mer sällsynta på land ökar intresset för att leta efter dem under vattenytan. Djuren och växterna som lever på platsen är dock så okända att vi inte vet hur deras ekosystem fungerar eller hur de påverkas av gruvverksamhet.

Man vet däremot att bläckfiskarna lever länge och att det därmed kommer ta lång tid för dem att återhämta sig om deras livsmiljö försvinner.
– Eftersom de är långlivade kommer återhämtningen ta lång tid och blir kanske omöjlig om den hårda havsbotten försvinner. Det skulle innebära en stor förlust för biologisk mångfald i havsdjupen och kan också få oväntade följder. Åttaarmade bläckfiskar äter många mindre djur, så om de försvinner kommer andra populationer att förändras på sätt som är svåra att förutsäga, säger Autun Purser vid Alfred Wegener Institutes Helmholtz Centre for Polar and Marine Research i Tyskland, som deltog i studien.

Källor: PHYS.org och Ocean Explorer