Gå till innehållet

Sök pengar för naturvårdsprojekt från stiftelse

Lodjur. Foto: Marie Mattsson

Har du en idé på ett projekt som “främjar naturskydd och i frihet levande vilda djur”? Då kan du söka pengar via en stiftelse, skapad av konstnären Ingeborg Strangell.

Ingeborg Strangell (1915 – 2007) bodde hela livet på en gård utanför Östersund och var en känd konstnärsprofil i Jämtland. Hon engagerade sig i natur- och djurskyddsfrågor och kämpade bland annat för naturreservatet Strangellsbodarna runt hennes fäbodställe några mil från hemmet.

Nu lever hennes kamp vidare genom en stiftelse som dels sköter skogsfastigheter så att “den biologiska mångfalden avseende djur- och växtlighet kan utvecklas på ett naturligt och av skogsbruk opåverkat sätt”. Dessutom betalas det ut medel som skall användas till gagn för djur- och naturskyddet.

Det går att söka upp till 10 000 kronor när som helst under året och två gånger om året kan mer pengar än så sökas. Nästa ansökningsperiod är öppen fram till 30 december.

Stiftelsen bildades 2015 och i dagsläget är bara ett större projekt påbörjat, berättar Bernt Larsson, som sitter i styrelsen för stiftelsen och är engagerad i Naturskyddsföreningen Gävleborg och Nordanstig.

– Inom de områden som vi ska verka finns hur mycket som helst som skulle behöva göras men vi har begränsningar i att det som ska utföras av myndigheter ska vi inte bidraga till och där tänker jag på till exempel inlösen av för mångfalden värdefull skogsmark, berättar han.

Hittills har Strangells stiftelse beviljat bidrag för bland annat en rovdjurskonferens och en konferens med temat vatten.

Utdelningen ska enligt stiftelsens stadgar gå till forskning, projekt eller aktiviteter som “främjar naturskydd och i frihet levande vilda djur, samt till verksamheter i enlighet med förbundet Djurens Rätts inriktning för avskaffande av plågsamma experiment på djur. Exempel är att göra insatser för att bevara livskraftiga stammar, särskilt av rovdjur och fåglar, liksom att arbeta för fridlysning av däggdjur och fåglar. Prioritet skall vara inom norrlandslänen. Fördelningen beslutas av styrelsen”.

Läs mer på Strangellsstiftelse.se

Mer att läsa