Snabba åtgärder krävs för att rädda Stora Barriärrevet

Det stora barriärrevet. Foto: FarbenfroheWunderweit via Flickr

Det stora barriärrevet. Foto: FarbenfroheWunderweit via Flickr

Den australienska regeringen behöver agera snabbare och hitta finansiering för att klara mål om nedskärning av föroreningar som rinner ut vid Stora Barriärrevet, enligt en rapport från Queensland, Australien. Det krävs en gemensam och ideell finansiering för att förbättra vattenkvalitén så att revet klarar det största långsiktiga hotet – klimatförändringen. 

En arbetsgrupp i Queensland, ledd av en forskare ifrån Queensland, Dr Geoff Garrett, säger att en större investering krävs som kan få ned kväveavrinning med 80 procent och sedimentavrinning med 50 procent.

Det har hittills inte gjorts tillräckliga beräkningar och dokumentationer för att mäta vattnets kvalité. Något som har lett till att den åtgärdsplan som finns nu har stora brister. Det behövs bland annat fler regleringar kring föroreningar som övergödning och att urban och industriell utveckling kring revet begränsas.

Källa: Guardian