Småfåglar riskerar att överhettas i varmare klimat

Ny forskning från Lunds universitet visar att småfåglars kroppstemperatur kan öka med 4°C av arbetet med att matar sina ungar. Under varma vårar riskerar det att begränsa fåglarnas kullar. Föräldrarna skulle helt enkelt överhettas om de har för många munnar att mätta när temperaturen är hög.

Studien gjordes på entitor i Sverige. Forskarna manipulerade storleken på kullarna för föräldrarna och mätte temperaturen när de anlände för att mata. De fann att entitorna, som normalt sett har en kroppstemperatur på 41°C kunde vara fyra grader varmare när de arbetade hårt med att mata stora kullar. Det är inte bra för dem.

LÄS ÄVEN: • Så skiljer du på entita och talltita

– En kroppstemperatur på över 45°C måste ligga väldigt nära en dödlig temperatur även för tättingar, säger Jan-Åke Nilsson, professor vid naturvetenskapliga fakulteten i Lund.

När det är varmt utomhus ökar också titornas kroppstemperatur. I en allt varmare värld kan det bli en begränsning för fåglarna som leder till färre fåglar.

– Spelrummet för fåglarna blir mindre om klimatet blir varmare. Med varmare vårar i framtiden kan det bli så att våra småfåglar tvingas producera och föda upp färre ungar för att de inte kan mata dem lika ofta utan att dö på kuppen, säger Jan-Åke Nilsson.

Källa: Lunds universitet