Gå till innehållet

Riksdagen uppmanas stoppa Sveaskogs avverkningar

Tretåiga hackspetten har gjort ringar på ett av träden i den avverkningsanmälda skogen vid Stormyran. Tretåig hackspett är en prioriterad art enligt Skogsvårdslagen. Foto: Erland Lindblad

Denna vecka skickade Föreningen Skydda Skogen ett brev till miljöministern, landsbygdsminister och näringsministern samt riksdagsledamöterna i Näringsutskottet och Miljö- och jordbruksutskottet om två värdefulla skogsområden i Sorsele kommun som Sveaskog planerar att avverka. Skydda Skogen uppmanar politikerna att agera för att dessa skogar inte ska avverkas.

I brevet hänvisar Skydda Skogen till den artikel som skrevs på Natursidan nyligen om att flera skogar med höga naturvärden har avverkningsplanerats utanför Sorsele. Det är bland annat 41 hektar naturskog vid Abmobäcken 15 km söder om Sorsele och 45 hektar naturskog vid Stormyran, öster om Sorsele. Flera fynd av rödlistade arter och signalarter gjorts, vid Stormyran bland annat grantickeporing (klassad som VU – sårbar enligt rödlistan) och den lilafärgade vedsvampen Skeletocutis lilacina (klassad som VU – sårbar) som bara har påträffats sex gånger i Sverige hittills, sju gånger med detta fynd.

Den ovanliga vedsvampen Skeletocutis lilacina som finns i den avverkningsanmälda skogen vid Stormyran har bara påträffats sex gånger i Sverige hittills. Foto: Erland Lindblad

LÄS ÄVEN: Sveaskog ska avverka skogar med höga naturvärden i Västerbotten

Sveaskog har redan hunnit avverka en del av den skyddsvärda skogen vid Abmoberg i Sorsele kommun trots påtryckningar från 12 miljöorganisationer om att inte avverka det värdefulla skogsområdet. Abmoberg är ett av de sista stora sammanhängande skogsområden som finns kvar i Västerbotten nedanför fjällskogarna. Från norr till söder kan man vandra 8 km i obruten skog med inslag av myrar, små tjärnar och subalpin terräng. Skogen är opåverkad av modernt skogsbruk och delar av området är att betrakta som urskog. Den äldsta tallen som provborrats var 420 år och den äldsta granen 497 år. Öster, väster, söder och nu även norr om Abmoberg är stora arealer kalhuggna.

LÄS ÄVEN: • Sveaskog ska avverka 1099 hektar naturskog med hotade arter i Sorsele, myndigheterna ser tyst på

Föreningen Skydda Skogen uppmanar att fler skickar in brev till riksdagspolitikerna om att stoppa avverkningen av dessa skyddsvärda skogar. Sveriges sista naturskogar behövs bland annat för klimatet eftersom de lagrar stora mängder kol och för den biologiska mångfalden. Idag är omkring 2000 skogslevande arter hotade och rödlistade. Här är brevet i sin helhet:

Hej!
Statliga skogsbolaget Sveaskog fortsätter att avverka och avverkningsplanera skyddsvärda skogar i Sverige.
Läs denna viktiga artikel på Natursidan: “Sveaskog ska avverka skogar med höga naturvärden i Västerbotten”.

Sveaskog har redan avverkat delar av den värdefulla skogen vid Abmoberg i Sorsele kommun trots påtryckningar från 12 organisationer om att inte avverka denna skog.

Fler värdefulla delar av Abmoberg är fortfarande avverkningsanmälda av Sveaskog. Abmoberg är ett av de sista stora sammanhängande skogsområden som finns kvar i Västerbotten nedanför fjällskogarna. Skogen är opåverkad av modernt skogsbruk och delar av området är att betrakta som urskog. Den äldsta tallen som provborrats var 420 år och den äldsta granen 497 år. Öster, väster, söder och nu även norr om Abmoberg är stora arealer kalhuggna.

Även fler skyddsvärda skogar står på tur att avverkas i Sorsele kommun, bl.a. vid Abmobäcken ca 15 km söder (ca 41 hektar) och vid Stormyran öster om Sorsele (ca 45 hektar). Här har fynd av ett flertal rödlistade arter och signalarter gjorts, vid Stormyran bl.a. grantickeporing (klassad som VU – sårbar enligt rödlistan) och den lilafärgade vedsvampen Skeletocutis lilacina (klassad som VU – sårbar) som bara har påträffats sex gånger i Sverige hittills (sju gånger med detta fynd).

Politiker – det är dags att agera. Dessa skogar får inte avverkas av Sveaskog.

Med vänliga hälsningar,
Elin Götmark, talesperson för Skydda Skogen
Julian Klein, talesperson för Skydda Skogen

Den hotade skoge vid Abmobäcken. Foto: Erland Lindblad

Mer att läsa