Skrattmåsar ser ut att vinna lång kamp mot kommun

Skrattmås. Foto: Jonathan Stenvall http://www.natursidan.se/nyheter/naturfotograf-jonathan-stenvall/

Skrattmås. Foto: Jonathan Stenvall

Enligt en inventering som gjorts av Skånes Ornitologiska förening har antalet skrattmåsar i Skåne minskat med 90 procent sedan 1970-talet. En av de största kolonierna i Skåne finns i Perstorp. Där har kommunen försökt bli av med kolonin åtminstone sedan 2010, men nu verkar skrattmåsarna ha vunnit.

Anledningarna till att skrattmåsarna minskat så drastiskt och nu anses ”nära hotad” i Skåne är enligt Skånes Ornitologiska förening troligen för att deras häckningsplatser vid sjöar och kuster växt igen, sämre tillgång på mat i det nya odlingslandskapet och boplundring av exempelvis mink, räv, glada, havstrut och korp.

I Jeans damm i Perstorp, ett samhälle med drygt 7000 invånare i nordvästra Skåne, finns en av landskapets största kolonier. När en byggherre ville bygga bostäder vid dammen lovade kommunen att skrattmåsarna skulle bort.

Kommunen försökte skrämma iväg fåglarna med skrämselballonger och störningsljud, men måsarna vande sig vid oljuden efter några dagar. Kommunen har även försökt med att bygga alternativa häckningsplattformar i en annan sjö i närheten, men ingenting fungerade. Ett förslag från ett kommunalråd var till och med att använda en ”kommunal mink” för att rensa i kolonin.

De försökte också genom att bygga en väg genom dammen ut till ön där fåglarna häckar. Projektet kostade drygt en halv miljon kronor, men har enligt Bengt Marntell, före detta teknisk chef i kommunen, bara lett till att måsarna fått en ”landningsbana”. Vägen stängdes nämligen av länsstyrelsen eftersom skrattmåsarna är skyddade och inte får störas i häckningstid. Därför får ingen gå på vägen mellan den sista mars och i mitten av juli varje år.

Perstorp har även ansökt om skyddsjakt på skrattmåsarna, men kommunen Markaryd i Skåne har fått avslag på en sådan begäran två gånger och länsstyrelsen tror inte det kommer gå igenom för Perstorp heller.

– De bedömningar som krävs för att man ska få skyddsjakt på en art är lite desamma som ligger till grund även för dispenser. Så jag tror man verkligen måste kunna visa att det här är något som har betydels för människor säkerhet och hälsa i området, säger Per Levenskog på länsstyrelsen.

Tills kommunen kommit på någon fungerande lösning för att få byggherren på investeringstankar verkar de hotade skrattmåsarna kunna fortsätta häcka i Jeans damm.

 

Källor: Sydsvenskan och SVT Helsingborg