Skogsstyrelsen begär 360 miljoner extra – rekordstort avverkningsintresse

Fjällnära skog. Foto: Erik Hansson

Den enorma mängd avverkningsansökningar av fjällnära skog som inkommit till Skogsstyrelsen har lett till att myndigheten nu begär ytterligare 360 miljoner kronor i anslag av regeringen för år 2021.

I september 2019 ansökte skogsägare om avverkning i 157 hektar fjällnära skogar och normala år kommer det in ansökningar om ungefär 3 000 hektar under årets alla månader tillsammans. I september 2020 ansöktes det om avverkning på hela 8 408 hektar. En ökning med över 5 000 procent jämfört med samma månad 2019.

Bakgrunden är att Mark- och miljööverdomstolen har klargjort att markägare har rätt till ersättning om de inte får avverka i fjällnära skogar. Läs mer i Natursidans artikel Extrem ökning av avverkningsansökningar i fjällnära skog.

Nu begär Skogsstyrelsen 360 miljoner kronor extra i budgeten för 2021 för att kunna täcka upp kostnaderna enbart för intrångsersättning i fjällnära områden.
– Det handlar om stora kostnader som är följden av dels beslut enligt lag, dels ett stort inflöde av ansökningar om ersättning, säger generaldirektör Herman Sundqvist på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har också fått ”signaler om att fler stora ansökningar är på ingång”.

I budgetförslaget för 2021 ger regeringen Skogsstyrelsen 193 miljoner kronor att använda till intrångsersättning i fjällnära områden, områdesskydd och naturvårdande skötsel. Nu bedömer Skogsstyrelsen att kostnaden enbart för intrångsersättning i fjällnära områden kommer att bli 360 miljoner kronor under år 2021.

– Utan förstärkt anslag klarar vi inte att betala ut alla ersättningar i fjällnära skogar under 2021. Vi kommer inte heller att kunna skydda nya områden i övriga delar av landet och måste lägga planerna på skötsel av skyddade områden på is. Skogsstyrelsens budget behöver helt enkelt anpassas utifrån de nya förutsättningarna, säger Herman Sundqvist.

Källa: Skogsstyrelsen