Skogspromenad vanligaste friluftsaktiviten, men många upplever brist på lämpliga områden

Svenska folket uppskattar promenader i naturen. Foto: Erik Hansson

Vistelser i skog och mark är en av våra viktigaste friluftsaktiviteter, om det finns någonstans att utöva dessa aktiviteter. Hälften av de som tillfrågades i undersökningen upplever att det inte finns lämpliga ställen för friluftsliv. Foto: Erik Hansson

Den vanligaste friluftsaktiviteten hos svenskar är en promenad. Detta enligt en enkätundersökning från Mittuniversitetet på uppdrag av Naturvårdsverket. Nio av tio svenskar promenerar minst en gång i månaden. Samtidigt upplever hälften av de som tillfrågades att det inte finns någonstans att utöva friluftsaktiviteter.

Undersökningen gjordes bland 8 400 svenskar i åldern 16 – 84 år. 83 procent av dessa säger att de är ute i naturen ”ganska eller mycket ofta” på längre ledigheter, 60 procent på helger och 51 procent på vardagar.

Peter Fredman, professor vid Mittuniversitetet och projektledare för kartläggningen säger i ett pressmeddelande om rapporten:

– Det främsta motivet för aktiviteter i naturen på vardagar är fysisk aktivitet. På helger och längre ledigheter har avkoppling och social samvaro störst betydelse. Promenader kombinerar flera olika faktorer som upplevs som positiva. Det innebär fysisk aktivitet, ofta ett socialt umgänge och en naturupplevelse på samma gång.

Men nästan hälften av de svarande upplever brist på lämpliga platser eller områden för att ägna sig åt friluftsaktiviteter i den utsträckning de vill. Brist på tid är det absolut vanligaste hindret för friluftsaktiviteter. Andra vanliga hinder är att man saknar någon att utöva aktiviteten med eller att familjesituationen utgör ett hinder

Peter Fredman säger att kommunerna har en viktig roll som genom den fysiska planeringen kan verka för bättre friluftsmöjligheter. Även friluftsorganisationerna är viktiga när det kommer till den sociala sidan av friluftslivet.

Nöjes- och motionspromenader, vistelser i skog och mark och trädgårdsarbete är våra tre vanligaste friluftsaktiviteter. Mer än hälften av de som svarade i undersökningen menar att de i hög grad har haft upplevelser av trygghet, återhämtning och en naturpräglad miljö vid det senaste friluftstillfället.

Källa: Forskning.se