Skogsexpert: Grövre och äldre skog önskvärd i Sverige

Ryfors gammelskog. Foto: Anki Hammar http://www.natursidan.se/fotografer/anki-hammar/

Ryfors gammelskog. Foto: Anki Hammar 

Tidigare har Natursidan skrivit om att det kommer att planteras mer granskog i Sverige, att avverkningsåldern kommer att bli betydligt lägre och att det blir fler avverkningar. Detta enligt Skogsstyrelsens egen konsekvensanalys – SKA 15. Malin Sahlin, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen, är kritisk.

– Det är bra att Skogsstyrelsen gör konsekvensanalyser utifrån olika scenarier, säger Malin Sahlin. Men deras analys visar att om skogsbruket fortsätter enligt dagens modell så kommer gapet att ökas mellan ung och gammal skog och medelåldern på skogen sänkas.

Hon menar att skogens medelålder istället bör höjas och åldersfördelningen i skogen jämnas ut. Då blir det en större virkesvolym vilket tillåter ett större framtida virkesuttag.

– En grövre och äldre skog är gynnsam för den biologiska mångfalden. Den ger ökade möjligheter för rekreation och turism. Sannolikheten ökar att arter hinner kolonisera skogen innan nästa avverkning. En skog som har fått bli äldre och grövre innehåller mer kol per ytenhet och utgör därför en pusselbit i klimatarbetet, skriver Malin Sahlin.