Skogsbilvägar skadar miljön flera år efter avverkning

Foto: David Stanley via Flickr

Skogsbilväg. Foto: David Stanley via Flickr

En ny studie visar att skogsbilvägar påverkar skogsekosystemet negativt i flera år efter att en skog har avverkats. Att investera i återställande åtgärder skulle gagna både miljö och skogsindustri, menar forskarna som har skrivit rapporten.

Studien, som nyligen har publicerats i Geoderma, baseras på forskning utförd i Mark Twain National Forest, USA, av forskare från University of Missouri. De har jämfört jordprover från skogsbilvägar, naturskog och kalhyggen. Jorden från skogsbilvägarna visade sig ha mycket större densitet och vara kompaktare än proverna från naturskog och kalhyggen.

Den kompakta jorden på skogsbilvägarna påverkar miljön eftersom jord med hög densitet förhindrar att regnvatten sugs upp. Istället rinner vattnet bort och orsakar erosion. Den bördiga jorden sköljs iväg från skogen och ner i vattendrag och bäckar som blir förorenade. Därefter får skogen svårare med återväxten.

Nya skogsbilvägar i Kongos regnskog 2010-2014:

Skogsbilvägar tränger sig allt längre och längre in i världens orörda skogar. Ett exempel är nytagna satellitbilder från projektet ”Monitoring the Amazon Andean Project” (MAAP) som visar att många nya skogsbilvägar har dragits i Amazonas regnskog i Peru. En del vägar är olagliga och går genom skyddade områden. I Republiken Kongo har organisationen Global Forest Watch upptäckt ett enormt nätverk av vägar som har brett ut sig genom Kongobäckenet bara under de senaste åren.

Enligt studien är det möjligt att dämpa de skadliga effekter som vägarna orsakar genom att återställa dem efter att skogen har avverkats. Något som gagnar naturen, markägare och skogsindustri, skriver forskarna.

Problemet med fler och fler vägar finns även i Sverige.  210 000 kilometer skogsbilvägar finns i Sverige enligt Skogsstyrelsen och 1 700 kilometer nya skogsbilvägar byggs årligen. Minst 15 procent av skogen i Sverige består av olika sorters skogsbilvägar.

Bilvägar i Sverige och Finland och Ryssland. Källa:

Bilvägarna  i norra Sverige och Finland är många fler om man jämför med Ryssland. Källa:BPAN

Källor: Geoderma, MAAP, Global Forest Watch, Mongabay