Skogsarbete med häst gynnar hotad fjäril

Violett guldvinge. Foto: Erik Hansson

Den starkt hotade fjärilen violett guldvinge har dött ut från flera landskap de senaste 50 åren och minskningen fortsätter. Ett av få områden där den finns kvar ligger i Östersund och där görs nu insatser med häst och vagn för att gynna arten.

På 1930-40-talet kunde violett guldvinge hittas med en relativt jämn utbredning från Västmanland och norrut. Men sedan 70-talet har fjärilen minskat kraftigt i antal. Den anses nu vara utdöd i Uppsala, Västmanlands, Örebro län och kanske också i Värmlands län, där arten inte observerats sedan 1990-talet.

LÄS ÄVEN: • Vår specialartikel om violett guldvinge

Idag hittas violett guldvinge framför allt på ett fåtal platser i Jämtland, Härjedalen och Västerbotten. Ett av sina starkaste fästen är i och runt Östersund. På platser som påminner om gamla tiders slåtterängar – en av världens mest artrika miljöer.

I Lillsjöns naturreservat i Östersund har det under våren gjorts skogsarbete med häst och vagn för att skapa livsmiljöer åt fjärilen.

Granar har avverkats för att skapa korridorer och luckor i skogen och för att återskapa och ta fram myrmark med korta, knotiga tallar. På så sätt ökar värmen på myren och det skapas ett klimat som gynnar den violetta guldvingen.

Att arbetet görs med häst och vagn säger arbetsledaren Niklas Agerberg till P4 Jämtland framför allt beror på att skadorna på marken blir mindre och dessutom är det ett trevligare arbete för personalen.

Insatserna för violett guldvinge gynnar samtidigt många andra arter.

– Man kan kalla den en paraplyart. Gör vi insatser för violett guldvinge så gynnar vi också många andra ängsarter som behöver liknande miljöer. Det gäller exempelvis vildbin, skalbaggar och andra insekter som håller till på öppen mark, sa Mats Lindeborg, fjärilsexpert som skrivit ett åtgärdsprogram för violett guldvinge, när Natursidan intervjuade honom i fjol.

Fler arter som gynnas är topplåsbräken, fältgentiana, brunkulla, turkos blåvinge, violettkantad guldvinge, väddnätfjäril, sorgklädd fältmätare, allmän metallvingesvärmare, en rad olika mott och malar, samt alla bastardsvärmare som är rödlistade.

LÄS ÄVEN:
Vägkanter livlina åt hotad fjäril
Starkt hotade fjärilar ska räddas med samarbetsprojekt

Källa: P4 Jämtland