Skogsägare förstörde två nyckelbiotoper – döms till böter

Granskog (från annat område än i artikeln). Foto: Erik Hansson

En skogsägare avverkade i sin egen granskog med två nyckelbiotoper (särskilt skyddsvärd natur) så att de höga naturvärderna förstördes. Nu döms han till dagsböter och får en företagsbot på 25 000 kronor. Det rapporterar Dala-Demokraten.

När Skogsstyrelsen skulle kontrollera två nyckelbiotoper hos en skogsägare hittade de inga, trots att de var på rätt platser. Det visade sig att det gallrats i skogarna och diken har rensats. Dikesrensning är en åtgärd som gynnar skogsproduktionen, men som också kan orsaka stora skador på vattenmiljön samt växt- och djurlivet.

LÄS ÄVEN: • Skogsstyrelsen: 3500 nyckelbiotoper har påverkats vid avverkning

Av de tidigare nyckelbiotoperna med höga naturvärden återstod nu bara produktionsskog och det utan att det getts någon skriftligt godkännande till åtgärden. Skogsägaren döms nu för otillåten miljöverksamhet till 100 dagsböter och får en företagsbot på 25 000 kronor. Dagsböterns storlek bestäms utifrån skogsägarens årsinkomst.

Personen erkänner, men menar att han fått muntligt tillstånd av Skogsstyrelsen att ”göra som han vill”.

Enligt Skogsstyrelsen har över 3500 nyckelbiotoper påverkats av avverkningar i Sverige och mörkertalet är stort. I snitt avverkas 200 hektar nyckelbiotoper årligen.

Källa: Dala-Demokraten