Skogarna intill Tivedens nationalpark riskerar att slutavverkas

Tivedens nationalpark. Foto: Anki Hammar http://www.natursidan.se/fotografer/anki-hammar/

Tivedens nationalpark. Foto: Anki Hammar 

Skogen som finns runt nationalparken i Tiveden riskerar att slutavverkas. Det anses olämpligt av Ekoturismföreningen som vill att regeringen omgående tar initiativ i frågan. Ett hyggesfritt skogsbruk kring nationalparken kombinerat med en satsning på turismen anses kunna ge stora vinster. Men det är bråttom – Sveaskog som äger marken ska slutavverka skogen redan i vinter.

Sveaskog äger bortåt 90 procent av skogen i kommunen med stora innehav runt Tivedens nationalpark. Anders Tivell som själv är jägmästare, och har en egen skogsfastighet som han driver utifrån kontinuitetsskogsbrukets principer säger:

– Vi vill att Sveaskog lägger om sitt skogsbruk runt nationalparken, det handlar om ungefär 7 000 hektar skog. Nyligen gjorde vi en grov kalkyl på vad en omläggning från konventionellt trakthyggesbruk till en hyggesfri förvaltning skulle innebära.

Hyggesfri skogsskötsel kombinerat med en större satsning på ekoturism skulle ge drygt 10 miljoner mer i lokal turismomsättning och 15 nya årsarbeten, enligt Ekoturismföreningen. Vidare tillkommer fördelar för friluftslivet, ökad biologisk mångfald och att skogarna runt parken blir värdefulla kolsänkor som motverkar ett varmare klimat.

Många som besöker Tiveden stannar bara över dagen. Men Anders Tivell menar att ett naturnära kontinuitetsskogsbruk skulle skapa ett attraktivare besöksmål. Gästerna skulle då kunna vandra eller cykla genom naturskogarna fram till nationalparken och kanske boka en övernattning.

Kombinationen nationalpark och orörda skogar i södra Sverige är en turismmagnet som varje år lockar runt 100 000 personer. Mer än hälften kommer från andra länder och enligt Ekoturismföreningen säger lokala turismföretagare att många turister är upprörda över alla avverkningar. En grupp studenter från Borneo undrade om Sverige är så fattigt att vi är tvungna att skövla våra skogar. Turister från Centraleuropa, där kalhyggen är ovanliga, sägs ha jämfört svenskt skogsbruk med rena krigshandlingar.

Allt fler jobbar i den svenska besöksnäringen. Svensk turism skapar nya jobb och bidrar till lokal utveckling.

– Eftersom Sveaskog planerar att slutavverka en del av dessa skogar runt Tivedens nationalpark redan i vinter, kräver vi att regeringen och miljöministern Åsa Romson omgående tar ett initiativ i frågan. Fler hyggen runt nationalparken är inte bara fult och trist. Det är en dålig affär för Sverige och gör det svårare för regeringen att nå sitt eget jobbmål, säger Ekoturismföreningens generalsekreterare Per Jiborn.

Källa: Ekoturismföreningen