Skjutfält – hög risk och biologisk mångfald

C-17 Globemaster fäller last på Kråk skjutfält utanför Karlsborg. Foto: Alexander Karlsson/Försvarsmakten

Många av Försvarsmaktens övnings- och skjutfält har höga naturvärden och rik biologisk mångfald, men det kan vara livsfarligt att vistas på dem och det är besökarens ansvar att ta reda på att det inte sker några övningar.

Det hålls allt fler skjutövningarna i landet samtidigt som allt fler obehöriga tar sig in på skjut- och övningsfält. Om det görs under övningar är det både livsfarligt och olagligt och straffbart. Brottet ”obehörigt tillträde till skyddsobjekt” kan ge upp till två års fängelse, men om det är mindre allvarliga förseelser leder det ofta bara till böter.

Instruktören Fredrik Walding vid A8 i Boden säger till SVT Norrbotten att han varit med om flera tillfällen där det bara varit tur att ingen obehörig träffats av kulsprutor eller pansarskott.
– Det har varit riktigt nära ögat flera gånger. Folk struntar i varningsskyltarna. Om det här fortsätter så skjuter vi snart ihjäl någon.

När Försvarsmaktens skjuter med skarp ammunition är skjutfältet stängt för allmänheten. Det ska finnas varningsskyltar, avspärrningar och anslag på plats. Försvarsmakten brukar också annonsera i lokaltidningar och meddela övningar via sociala medier. Men det är dessutom besökares ansvar att ta reda på om det sker någon övning i området, samt om några specifika regler gäller. Det kan till exempel råda permanent eldningsförbud i vissa områden. Mer information finns på Försvarsmaktens informationssida. Tänk också på att verksamheten kan ändras med kort varsel och att det är informationstavlorna på plats som gäller i första hand.

Ofta höga naturvärden
För naturvänner kan det vara lockande att besöka övnings- och skjutfälten eftersom de ofta har höga naturvärden och rik biologisk mångfald. På vissa platser leder övningarnas störningar av marken att det skapas unika platser som påminner om det äldre jordbrukslandskapet. Dessutom har de ofta använts under lång tid (ibland i flera hundra år) och är opåverkade av modernt jord- och skogsbruk.

Försvarsmakten för också en dialog med länsstyrelserna och menar att de ”anpassar övningsverksamheten för att minska risken för onödig påverkan på djur- och växtliv”.

– Våra övnings- och skjutfält är en avgörande resurs för att utbilda våra krigsförband. Ett långsiktigt hållbart användande av dem är därför viktigt för att säkerställa förutsättningar för arméns tillväxt. Dessutom är dess naturvärden en del av det land vi har i uppdrag att försvara, säger övningsledare Stefan Pettersson vid Skaraborgs regemente.

Ett examensarbete som undersökt den biologiska mångfalden vid skjutfältet i Torhamns udde kom fram till att den militära verksamhet som bedrivits i området de senaste 100 åren ”med stor sannolikhet bidragit till att bevara de unika naturvärden som finns där idag”.

Källor: Försvarsmakten, Dagens Nyheter och SVT