Skarvar bevarar befintliga fiskarter

Storskarv. Foto: Zsombor Károlyi 

En ny fältstudie från Lunds Universitet bevisar att skarvar i större utsträckning tar hybrider mellan brax och mört och hjälper därmed till att bibehålla de befintliga arterna. 

Teorin är att hybrider, korsningar mellan olika djur har sämre förutsättningar för att överleva möten med rovdjur än vad deras föräldrar har. Åtminstone om andra rovdjur agerar som skarvar. De tar nämligen i betydligt högre utsträckning hybrider mellan mört och brax.

– Rovdjur upprätthåller gränser mellan arter och bidrar till att det inte blir en massa nya hybrider, säger Anders Nilsson, professor vid biologiska institutionen i Lund samt Karlstads universitet.

LÄS ÄVEN: • USA:s armé dödar skarvar – till ingen nytta enligt studie

Troligen beror det på att hybriderna inte utvecklar samma egenskaper som fungerar som försvar mot rovdjur, så som strömlinjeformad kroppsform och snabbhet hos mört och högryggad och bred som braxen. De blir därmed enklare byten för skarvarna.

LÄS ÄVEN: • Massaker på skarvar upptäckt i Stockholm

Forskningen är baserad på 456 mörtar, braxar och hybrider som märktes med mikrochip och släpptes ut i en sjö. 80 av dem återfanns. Av mörtarnas mikrochip återfanns 14 procent och av braxarnas 9 procent. Hela 41 procent av hybridernas mikrochip återfanns.

– Våra resultat kan vara en förklaring till varför nya och även närbesläktade arter inte får fler gemensamma avkommor som överlever. Hybriderna har helt enkelt en sämre anpassningsförmåga och blir uppätna, säger Kaj Hulthén, postdoc vid biologiska institutionen i Lund.

Det är relativt vanligt att mört och brax får gemensam avkomma. Den är i sin tur fertil men utvecklar inte riktigt samma egenskaper som föräldrarna. Utan rovdjur i sjön med försöksfiskarna skulle mörtar och braxar förökat sig med varandra och efter ett tag skulle arterna bli en gemensam art.

Källa: Lunds universitet