Skandinaviens järvpopulation oförändrad sedan larmrapport 2019

Årets inventering av Skandinaviens järvar är klar och visade att antalet är i stort sett oförändrat sedan det konstaterades att populationen har bland de sämsta genetiska variationerna av alla däggdjurspopulationer i världen.

2019 konstaterade forskare vid institutionen för ekologi och genetik vid Uppsala universitet att den skandinaviska järvpopulationen minskat kraftigt under mycket lång tid och att den genetiska variationen är väldigt låg. Den var till och med bland de lägsta som hittills registrerats hos vilda däggdjur och i nivå med kraftigt hotade arter som tasmansk pungdjävul och gepard.

Åren efter studien släpptes, 2020 och 2021, minskade antalet järvar i Skandinavien ytterligare och i år har det skett ytterligare en minskning, om än svag sådan. I fjol beräknades den skandinaviska populationen uppgå till 1023 individer. I år är den 1019 individer. En klar förbättring ses dock bland antalet föryngringar i Sverige. som ökat från 100 i fjol till 119 i år. I Norge har de däremot minskat från 60 till 45.

Naturvårdsverket påpekar att inventeringsresultat från ett år bör jämföras med försiktighet eftersom det påverkas av varierande förutsättningar för snöspårning.

Antal järvföryngringar i Sverige har ökat i år, den sammanlagda populationen i Skandinavien är däremot relativt oförändrad. Källa: Naturvårdsverket

På väg söderut

Järvarna i Sverige finns framför allt i fjälltrakterna, med den största tätheten i västra Jämtland/Härjedalen, men de har börjat sprida sig söderut och österut.

– Under flera år har vi sett en spridning av järvpopulationen söderut och österut från fjällområdena. Precis som ifjol hade vi i år en registrerad föryngring så långt söderut som i Värmland, bara några mil norr om Karlstad. I år kunde ingen föryngring fastställas i södra delen av Dalarna, vilket gjorts flera tidigare år, säger Robert Ekblom, vilthandläggare på Naturvårdsverkets viltanalysenhet.

Trots Uppsala-forskarnas studie om den bristfälliga genetiska variationen konstaterar Naturvårdsverket att den svenska järvpopulationen de senaste fyra åren legat över referensvärdet för ”gynnsam bevarandestatus”, som är 600 individer.

LÄS ÄVEN:
WWF satsar på innovationsfond för rovdjur
Allvarlig brist på genetisk variation hos Skandinaviens järvar
• Relativt bra år för Sveriges järvar 2019
Naturpodden: Järvens väg söderut – intervju och spårning med forskare

Källa: Naturvårdsverket och NINA