Skådarbloggen: Nytt skådarår – nya årskryss!

Nytt år innebär nytt skådarår och med det nya årskryss, det vill säga fågelarter man sett under året. De allra flesta människor i vårt land ser nog fram emot själva nyårsafton mer än nyårsdagen. Men för gemene fågelskådare innebär nytt år en nytändning – alla fåglar är till en början värdefulla och ”nya”. Att då slösa bort den första dagen på att ligga och dega i soffan framför backhoppning och film skulle ju vara allt annat än okej. Så första januari är en dag då man träffar på det stora skådarkollegiet och tillika en dag då det genom åren har hittas bra mycket mer än dagen dessförinnan, 31 december. Undertecknad och Klas Rosenkvist var också inriktad på en dag fylld av årskryss, vilket det också blev.

Vi började tidigt vid Långören i Höganäs längs Öresundskusten. Det första som mötte oss var en sånglärka som lyfte precis framför våra fötter. I tången gick fem starar och fyra steglitser satt och småsjöng i buskarna ovanför. Bland gräsänder, bläsänder och krickor låg en hona stjärtand – i vinter en välspridd övervintrare. Det som ådrog sig min uppmärksamhet mest var dock ingen and utan en flock med gråsiskor. Bland dessa kunde en honfärgad snösiska vaskas fram, en riktig läckerbit. Även vid nästa stopp, Strandbaden, blev det en honfärgad snösiska. Hur man skiljer på arterna är ett komplex och något även de mest pålästa tvistar om. Ska återkomma med bestämning av siskor i en framtida artikel på Natursidan.
20140101__MG_7289
Ute på Kullen gav många span över havet inga mängder fågel – endast två smålommar, 19 havssulor och fyra tretåiga måsar. Fyra sidensvansar liksom sex stenknäckar var ute på sträckförsök. Vid Kockenhus däremot mycket fågel – främst sångsvanar och gäss, huvudsakligen grå- och kanada, men även en vitkindad och tre tundrasädgäss. På en majsåker intill svan- och gåsåkern var det gott om gulsparv och pilfink, dock utan något som stack ut.
20140101__MG_7395
Vi begav oss inåt Skälderviken där Farhult bjöd på två 2k kaspisk trutar, två svarthakedoppingar samt skäggmes som hördes från vassen. En hel del storspovar och en strandskata födosökte i viken och gav en tydlig vink om den milda vintern. Även på resterande lokaler vi besökte i Skälderviken noterades storspovar och strandskator. På Rönnen åt två gamla havsörnar på någon typ av byte längst ut på spetsen, inne i viken rastade två gravänder och ute på Skälderviken låg två gråhakedoppingar. Vid Sandön många medskådare och tillsammans såg vi bland annat tre spetsbergsgäss som kom flygande inifrån land och landade på en revel och sju kärrsnäppor på Själrönnen. När skymningen föll kunde vi summera dagen och räkna samman 74 arter, inte helt pjåkigt!