Skådarbloggen: Nya tag, nya rön

Lång tid sedan jag skrev något i bloggen. Mycket resande, skådande, fotograferande har jag ägnat de senaste veckorna åt. Tanken är nu att jag ska uppdatera bloggen med någon post varje dag – med en blandning av dagsaktuella inlägg, dagboksinlägg från veckorna som gått och intressanta inblickar i fåglar, skådning och natur. Inleder med en spännande nyhet från grannlandet Norge.

20130617__MG_3941

Rörsångare

I dagarna släpptes det senaste numret av Norsk ornitologisk förenings vetenskapliga tidskrift Ornis Norvegica. En av artiklarna behandlade en mystisk sångare av släktet Acrocephalus (som omfattar bland andra rörsångare, kärrsångare och sävsångare) som upptäcktes i sydöstra Oslo i slutet av juni 2011. Fågeln ifråga satt och sjöng ute i ett bladvassparti, det vill säga en typisk rörsångar-biotop, men lät inte som en vanlig rörsångare. Tvärtom blandade den in partier av sång som snarare liknade kärrsångare än rörsångare. Det skall nämnas att såväl rörsångare och kärrsångare kan variera sin sång väldigt mycket, och för ett otränat öra kan variationen inom endera arten verka lika olika som skillnaden mellan arterna. Denna fågeln framstod dock som en extrem individ sångmässigt, även för erfarna ornitologer.

I uppsatsen beskriver forskarna hur de på olika sätt dokumenterade den avvikande sångaren. De spelade in lätena och genom sonogram kunde de med avancerade metoder jämföra med ”typiska” rörsångare och kärrsångare. Med hjälp av inspelningarna på fågeln kunde de med samma spår uppspelade på bandspelare enkelt fånga in sångaren en kväll. På så sätt fick de möjlighet att göra detaljerade studier av fågelns utseende. Vid fångsttillfället togs även blodprover för att kunna DNA-sekvensera fågeln. Resultaten som nu publicerades i Ornis Norvegica beskriver en fågel som enligt författarna på alla sätt faller inom ramen för en hybrid rör x kärrsångare. Både dräkt och måttmässigt uppvisar fågeln karaktärer för bådadera arterna och sångmässigt sjunger den en mix av båda föräldrafåglarna. Med hjälp av olika genetiska tester har de kommit fram till att fågeln hade en kärrsångare som far och en rörsångare som mor. Enligt artikeln ska detta vara första konstaterade och dokumenterade fallet av en hybrid kärr x rörsångare – tidigare har endast sjungande individer noterats men ej dokumenterats lika väl och ej genom dna-tester kunnat bevisas ha detta ursprung.

Otterbeck A., Dale S., Lindén A., Marthinsen G. 2013, A male Reed Warbler and Marsh Warbler hybrid Acrocephalus scirpaceus × A. palustris in Norway documented with molecular methods. Ornis Norvegica (2013), 36: 6–13.

Alla inlägg i Skådarbloggen