Skådarbloggen: Många fåglar stannar i det milda vintervädret

Bläsgäss, oktober 2012 östra Öland Canon EOS 40D, 400/5.6L, 1/640, 7.1, ISO800

Under julledigheten har jag varit hemma hos föräldrarna i Helsingborg och då kunnat fågelskåda i de nordvästskånska fågelmarkerna. Det har varit tydligt vilken vinter vi nu går igenom – en mild variant där få fåglar har pressats ut till kusterna och där fåglarna är spridda i landskapet. Det är svårare att skåda fågel men enklare att vara fågel. Det milda vädret har gjort att väldigt många fåglar som normalt flyttat till kontinenten valt att stanna kvar i Sverige. Det gäller till exempel många gäss – i nordöstra Skåne kunde man i december inräkna hela 43 176 gäss. Så många gäss har man inte räknat sedan de årliga gås-räkningarna i området började på 1970-talet. I Tåkern hade hela 2800 knölsvanar stannat kvar i slutet av december, också det rekord med god marginal. Även andra fåglar än svanar och gäss stannar kvar runtom i landet och till exempel verkar det vara gott om gransångare. Med spridda fynd ända upp i Sörmland kan man fråga sig hur många gransångare som gömmer sig runtom i landet. Normala vintrar ses endast ett fåtal, oftast starkt koncentrerat till kusterna i Skåne och Halland.

Bland ovanliga övervintrare märks en ärtsångare som valt att tillbringa vintern i en stor gran-rishög på Bjärehalvön i Skåne, en stenskvätta i Falkenberg, två skärfläckorna på Ängsnäset, Falsterbo samt en isländsk rödspov som sågs kortvarigt på Skanörs revlar, Falsterbo.

Tofsvipa, 13 april 2013 Valdemarsvik, Canon EOS 7D, 400/5.6L, 1/500, 5.6, ISO500

Övriga anmärkningsvärda observationer rör till exempel en flock om femton tranor sågs på nyårsdagen flyga runt i södra Skåne. De har inte sett sedan dess, så kanske begav de sig då, sent om sider, söderut. En brun kärrhök sågs den 6 januari i Bassås, Kungsbacka i Halland. Det är den andra-tredje gången en brun kärrhök ses i Sverige i januari. Arten flyttar normalt till väst-Afrika söder om Sahara. Många andra rovfåglar tycks också valt att stanna och då framförallt i nordligare regioner. Andra arter som sånglärka, tofsvipa, hämpling övervintrar också i större antal än vanligt denna vinter.

Den kommande veckan verkar en viss kyla komma in över Sverige. Det kan innebära dödsstöten för många fåglar, framförallt mindre fåglar som inte har så goda möjligheter att ge sig iväg och sträcka söderut nu. Större fåglar såsom rovfåglar, gäss, svanar och änder har däremot goda chanser att röra sig söderut för att finna mildare väder och föda. Det ska bli spännande att följa utvecklingen.

Alla inlägg i Skådarbloggen