Skådarbloggen: Härlig morgon i stadens oaser

20130612__MG_2822
Tidigt i gryningen begav jag mig iväg med cykel ut i Helsingborgs grönområden. Fredriksdalsskogen, precis invid Fredriksdals friluftsträdgård, var första anhalt. Där verkade nästan alla holkar vara fullbelagda med blåmesar och talgoxar, ett intensivt pipande hördes överallt. Lågt i en hagtorn fann jag ungarna på bilden. Inträngda i en trång klyka hade blåmesarna hittat sin plats och födde nu upp åtminstone sex ungar. Skytteltrafiken var imponerande, minst tre-fyra gånger i minuten var någondera av föräldrarna till ungarna med näbbarna till bredden fyllda med insekter. Inne i skogen passerade en stjärtmesfamilj med nyflugga ungar och lite förvånande sjöng en rosenfink sin ”pleased to meet you”-ramsa.

20130612__MG_2925 20130612__MG_2973 20130612__MG_3022

Allt medan morgonen fortlöpte, vanligt folk började cykla till jobbet och solen började värma på, rörde jag mig utåt några dammar vid den nyöppnade Filborna skogspark. Huvudmålet för den fortsatta morgonen trollsländor – då fågelaktiviteten snabbt minskar när värmen stiger för högt. Den minsta dammen i området är den enda med gynnsamma förhållanden för sländor, relativt grund och med en hel del vegetation. Föga förvånande var större kustflicksländor, en typisk pionjärart, närmast de enda sländorna kring dammen (bilden ovan). Vidare österut vid Bruces skog desto fler arter med sländor i de olika våtmarkerna kring skogen. Här noteras sex arter flicksländor (större kust-, spjut-, ljus lyr-, mörk lyr- samt större rödögonflickslända), guldtrollslända, större sjötrollslända, tidig mosaiktrollslända, kejsartrollslända (på bilden nedan), fyrfläckad trollslända och bred trollslända. I dammarna också tre par gråhakedoppingar, av vilka två ruvade för fullt och ett par fått ut fyra halvstora ungar. Även i Bruces skog sjöng rosenfinken – första gången för mig här, och kanske ännu ett tecken av det östliga inflödet under senvåren. Det märkligaste under dagen dock inte en slända, inte heller en fågel – utan en sköldpadda som hade funnit sin plats i den ena våtmarken. Det rör sig troligen om en rödörad sköldpadda, en vanlig art i fångenskap. Att den skulle ha annat än ospontant ursprung förefaller helt osannolikt – ändå en udda och småkul upptäckt.

20130612__MG_3147

Se alla inlägg på Skådarbloggen