Skådarbloggen: Halvdag i Hasslarps dammar

20130617__MG_3941Närgången och nyfiken rörsångare

Dagbok från 17 juni: Eftermiddag och kväll ute vid dammarna i Hasslarp. Många småfåglar börjar nu få ungar och både rör-, säv-, törn-, ärt-, lövsångare och näktergal sågs med föda till ungar i näbben. Nedanför Bergsdammen sjöng en gräshoppssångare ett par gånger och smådoppingen, som jag ännu inte helt lyckats lokalisera, spelade sporadiskt. Två fisktärnor var nere på blixtvisit vid Hyllingedammarna och snappade skickligt insekter över vattenytan. I Fleningedammarna en del rastande vadare på tillbakasträck – här rastar fjorton skogssnäppor, tre svartsnäppor och sju grönbenor. I dyn även två mindre strandpipare som med jämna mellanrum flyger norrut, mot sockerbruksbyggnaderna – kanske har de ungar att mata?

20130617__MG_3780
Som vanligt gott om sländor i och runt dammarna. I ån eller kanske snarare diket som löper väster om Hyllingedammarna riktigt gott om blåbandade jungfrusländor – trollsländornas motsvarighet till fjärilar. Ovan en hona.
20130617__MG_3995
Såhär års ser man mest hannar av de olika änderna – honorna ligger och ruvar medan hannarna tar det lilla lugna och ruggar till eklipsdräkten. I den västligaste Fleningedammen var dock två skedandshannar i fajt om en skedandshona – kanske hade ingen av dem lyckats med häckning än så länge?
20130617__MG_4045
En ung mindre vattensalamander kröp försiktigt över stigen och i flera dammar kunde man få sekundobsar på både den större och mindre arten. Hasslarps dammar är helt klart ett viktigt vattenhål för två arter som drabbats ordentligt av det moderna jordbrukslandskapets utdikningar. Som en sista påminnelse innan vi lämnade Hasslarp för denna gång hoppade denna rörsångare fram i vassen – fint prydd med aluminiumring på höger ben. Snart börjar ringmärkningen i Hasslarps dammar där vi märker från början av juli fram till och med början av september. De talrikaste arterna är just rörsångare och kärrsångare, som hyser stora bestånd ute vid dammarna och även utgör en perfekt rastplats för sydflyttare. Den 4 augusti är allmänheten välkommen att närvara på förevisning av ringmärkningsverksamheten, mer information på Kullabygdens ornitologiska förenings hemsida – kof.nu.
20130617__MG_3999

Alla inlägg i Skådarbloggen